V neděli 5. května 2019 v 8:55 hod., po 81 letech života, na věčnou bohoslužbu odešel P. Stanisław Jochymek, farní vikář. 

P. Stanisław se narodil 9. února 1938 v Jablunkově a již od raného mládí toužil být knězem. Na kněze byl vysvěcen 24. června 1962 v Litoměřicích. Jeho kněžský život byl celý spojen s farností Karviná, kde byl od svého vysvěcení farním vikářem.

Z Karviné 17 let spravoval jako administrátor exkurendo také farnost Stonava a několik let i farnosti Petrovice u Karviné a Louky nad Olší. Byl příkladem věrného, skromného a poctivého služebníka.

Za dar jeho života a obětavou službu budeme děkovat v pátek 10. května 2019 při mši svaté ve 14:00 hod. ve farním kostele Povýšení sv. Kříže v Karviné - Fryštátu. 

Následně bude jeho tělo uloženo do kněžské hrobky na hřbitově v Karviné - Mizerově, kde bude očekávat slávu vzkříšení. 

R.I.P.

Fotografie z pohřbu jsou v galerii.