1. Slavíme dnes 32. neděli v mezidobí. Dnes odpoledne, ve 13:30 se v celé České republice rozezní sirény a kostelní zvony jako symbolické uctění památky padlých v první světové válce. Naše zvony ručně rozezní Karvinští zvoníci.
 
2. Tento týden budeme v liturgii prožívat:

- v pondělí - památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka;

- v úterý - památka sv. Anežky České, panny;

- v sobotu - památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice.
 
3. V pondělí se v 19:00 na faře uskuteční formační setkání akolytů. Zveme stávající i nové akolyty.
 
4. Na pondělí připadá den vzájemných modliteb AKS v Olomouci a farnosti Karviná. Pamatujme v tento den ve svých modlitbách na bohoslovce, kteří se připravují ke kněžství.
 
5. Ve čtvrtek bude v 9:30 v kostele sv. Marka sloužena mše sv. za zemřelé kněze z děkanátu Karviná. Na tuto bohoslužbu jsou všichni srdečně zváni.
 
6. Ve čtvrtek bude po večerní mši svaté, tedy v 18:00, v katechetickém domě Biblická hodina, během které se budeme věnovat 2. listu apoštola Pavla Korintským. Každý je srdečně zván.
 
7. V sobotu v 11:00 uzavřou manželství pan Petr Škuta z Bohumína-Skřečoně a slečna Alžběta Pištová z Karviné.
 
8. Příští neděli začíná předprodej vstupenek na XIV. Farní ples, který se bude konat v sobotu 26.01.2019 v Obecním domě Družba. Cena vstupenky je 400 Kč (v ceně je večeře formou rautu). Vstupenky budou k prodeji v neděli 18.11., 25.11. a 02.12. vždy mezi 7:30 a 11:00 na faře. Poté budou dostupné po telefonické domluvě s Terezou Ondruszovou v pracovní dny na faře.
 
9. Příští neděli budeme prožívat Den Bible, proto sbírka této neděle bude mimořádná, určená na podporu vydávání Písma svatého v misijních zemích.
 
10. Ve středu 21.11. v 18:00 zveme zástupce všech společenství, která působí v naší farnosti na organizační setkání na faře.
 
11. Mešní úmysly na 1. pololetí roku 2019 bude možné zapsat v sobotu 24.11. od 9:00 v katechetickém domě. Úmysly u příležitosti kulatých výročí bude možné zapsat již od pondělí 19.11. ve farní kanceláři v úředních hodinách.
 
12. Na sobotu 15.12. připravujeme farní zájezd na adventní trhy do Vídně. Cena 600 Kč. Přihlášky (včetně platby) ve farní kanceláři.
 
13. Na základě mnohých ohlasů jsme upravili, resp. zkrátili termín připravovaného poutního zájezdu do Řecka. Zájezd se uskuteční ve dnech od 24.04.2019 do 04.05.2019. Cena: 830 € (pro skupinu 30 osob) nebo 780 € (pro skupinu 40 osob). Aktualizovaný program poutního zájezdu najdete na nástěnce a na internetu. Přihlásit se je možné ve farní kanceláři.