1. Slavíme dnes 33. neděli v mezidobí, Den Bible. Sbírka dnešní neděle je mimořádná, určená na podporu vydávání Písma svatého v misijních zemích.
 
2. Tento týden budeme v liturgii prožívat:

- ve čtvrtek - památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě;

- v pátek - památka sv. Cecílie, panny a mučednice.
 
3. Dnes začíná předprodej vstupenek na XV. Farní ples, který se bude konat v sobotu 15.02.2020 v Obecním domě Družba. Cena vstupenky je 400 Kč (v ceně je večeře formou rautu). Vstupenky jsou k prodeji mezi 8:15 a 10:30 na faře.
 
4. Všechny dospělé, kteří se chtějí připravovat k přijetí křtu a/nebo 1. svatého přijímání či k biřmování zveme na kurz Základy víry, který se bude konat tuto středu v 19:00 na faře.
 
5. Biblická hodina bude ve čtvrtek po večerní mši sv., tedy již v 18:00, v katechetickém domě.
 
6. Mladí lidé z naší farnosti přijmou v sobotu v 10:00 svátost biřmování. Na tuto událost se chtějí duchovně připravit během adorace v pátek po večerní mši svaté. Všichni jste srdečně zváni.
 
7. Příští neděli budeme prožívat slavnost Ježíše Krista Krále, poslední neděli liturgického roku. Sbírka této neděle bude měsíční na mzdy farních zaměstnanců. Potřebná částka za listopad činí 34 109 Kč.
 
8. Chrámoví hudebníci naší farnosti zvou všechny farníky na tradiční Koncert ke cti Krista Krále, který se bude konat v neděli v 15:30 ve farním kostele. Bude to benefiční koncert, kterým zahájíme sbírku na nové podsedáky do našeho farního kostela.
 
9. V sobotu 07.12. zveme v 9:00 na faru děti s maminkami na tradiční pečení perníčků.
 
10. Ještě jsou volná místa na farní zájezd na adventní trhy do Brna, který se bude konat v sobotu 14.12. Cena 350 Kč. Přihlášky (včetně platby) ve farní kanceláři.