1. Slavíme dnes 7. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka je na odeslání na "Haléř sv. Petra", ze které Svatý stolec podporuje charitativní díla po celém světě. Z důvodu konání této sbírky bude pravidelná farní sbírka na mzdy zaměstnanců o týden později, tedy příští neděli. Potřebná částka za únor činí 35 451 Kč.
 
2. Dnes v 15:00 zveme všechny děti na Farní Večerníčkův karneval do PZKO Karviná-Fryštát. Prosíme ochotné hospodyňky, aby upekly něco dobrého ke kávě a přinesly, již nakrájené, před karnevalem přímo do PZKO.
 
3. Setkání varhaníků bude v pondělí v 18:00 na faře.
 
4. Ve středu budeme prožívat Popeleční středu, níž vstoupíme do doby postní. Mše svaté s udílením popelce budou v 7:00 (cz), 8:00 (pl) a 17:00 (cz), 18:00 (pl). Všechny mše budou v hlavní lodi farního kostela. Pamatujme, že Popeleční středa je dnem přísného půstu.
 
5. Snažme se po celou dobu postní v našem každodenním životě zachovat vážný a kající charakter této doby a využijme ji ke ztišení, pokání a obrácení. Příležitostí k zastavení nám může být společné prožívání pobožnosti Křížové cesty, které budou v naší farnosti vždy ve čtvrtek (pl) a pátek (cz) bezprostředně po večerní mši svaté. Tyto pobožnosti budou připravovány a vedeny společenstvími a jednotlivci z řad farníků. Prosíme ochotné zástupce, aby se zapisovali na rozpis u sakristie. Nedělní postní pobožnosti budou vedeny kněžími. Příští neděli, v 15:00 budou Gorzkie Żale (pl).
 
6. Společenství seniorů se sejde ve čtvrtek v 9:00 v katechetickém domě.
 
7. Páteční večerní mše sv. bude určena především, ale nejen, dětem. Po mši sv. bude v katechetickém domě pro děti připraven zhruba hodinový program.
 
8. Setkání rodičů dětí, které v tomto roce poprvé přijmou Krista v Eucharistii, bude v sobotu v 10:00 v kostele.
 
9. Příští neděli bude spuštěno přihlašování na farní tábor, který se koná ve dnech 18.-25.07.2020 v Pohoři. Tábor je určen pro děti, které mají ukončenou první až šestou třídu ZŠ. Kapacita je 29 dětí. Cena tábora je 2 000 Kč, sleva na každé další dítě z rodiny činí 100 Kč. Přihlašování proběhne pomocí formuláře na webu. Odkaz na přihlášení a více informací najdete na plakátku, na farním webu, nebo na farním Facebooku.
 
10. Na březen (pátek 20.03. - sobota 21.03.) papež František vyzval všechny věřící, aby se zapojili do modlitební iniciativy „24 hodin pro Pána”. Rádi bychom v naší farnosti opět nechali kostel přístupný k modlitbě a ztišení po celých 24 hodin. Nicméně k tomu je nutné zajistit adorační stráže. Prosíme ochotná společenství, rodiny nebo jednotlivce, aby se co nejdříve zapsali na rozpis u sakristie. Pokud se nenapíše dostatečný počet osob, kostel nebude otevřen po celých 24 hodin.
 
11. Na farní výpravu do Řecka je možné se přihlašovat do 24.02.2020.
  
12. Minulý týden vyšel román „Šikmý kostel” karvinské rodačky Karin Lednické, díky němuž může čtenář spolu s hrdiny prožít zásadní historické události Staré Karviné. Kniha je k dostání v knihkupectví U svatého Kříže a na faře. Cena 350 Kč.