1. Slavíme dnes 3. neděli postní, v 15:00 budou Gorzkie Żale (pl). Příští neděli bude v 15:00 pobožnost Křížová cesta (cz). Sbírka příští neděle bude měsíční určená na mzdy farních zaměstnanců. Potřebná částka za březen činí 35.111,- Kč.
 
2. Tento týden budeme v liturgii prožívat:
- v pondělí – slavnost Zvěstování Páně. Mše svaté budou v 8:00 (pl), 9:00 (cz) a 17:00 (cz) v hlavní lodi farního kostela. V kostele sv. Marka tedy nebude mše svatá! Pamatujme, že se jedná o slavnost s doporučenou účastí na mši svaté.
 
3. Snažme se po celou dobu postní v našem každodenním životě zachovat vážný a kající charakter této doby a využijme ji ke ztišení, pokání a obrácení. Příležitostí k zastavení nám může být společné prožívání pobožnosti Křížové cesty, které jsou v naší farnosti vždy ve čtvrtek (pl) a pátek (cz) bezprostředně po večerní mši svaté. Tyto pobožnosti budou připravovány a vedeny společenstvími a jednotlivci z řad farníků. Prosíme ochotné zástupce, aby se zapisovali na rozpis u sakristie. Vzhledem k tomu budou po celou dobu postní čtvrteční večerní mše v hlavní lodi farního kostela. Nedělní postní pobožnosti budou vedeny kněžími.
 
4. Ve čtvrtek se v 9:00 v katechetickém domě sejde společenství seniorů.
 
5. Na pátek a sobotu papež František vyzval všechny věřící, aby se zapojili do modlitební iniciativy „24 hodin pro Pána". V naší farnosti bude kostel přístupný k modlitbě a ztišení po celých 24 hodin. Děkujeme všem, kteří se již zapsali na adorační stráž. Ještě jsou neobsazené hodiny během soboty. Zapsat se lze ještě dnes u sakristie.
 
6. Zveme mládež od 14 let na diecézní setkání Biscup [biskap] ve Frýdku, které se bude konat o víkendu 05.-07.04. Jde o každoroční setkání mladých lidí z celé diecéze, na kterém můžou zažít víru z jiného pohledu a prohloubit svůj vztah s Bohem. Z Karviné pojede skupina mladých společně. Více informací na plakátku, webových stránkách či u Kláry Němcové.
 
7. V pondělí 08.04. budou kněží navštěvovat nemocné, ke kterým nechodí pravidelně každý měsíc. Pamatujme, že velikonoční zpověď a přijetí Těla Páně je nejdůležitější během celého roku. Udělejme tedy vše pro to, aby nemocní z naší rodiny i okolí mohli v tomto období přijmout Krista. Nemocné můžete nahlásit (s udáním jména, adresy a kontaktu) nejpozději 07.04. na tel. čísle: 596 314 455.
 
8. Ve spolupráci s organizací ADRA probíhá v naší farnosti po celou dobu postní charitativní sbírka věcí osobní hygieny a školních potřeb. Prosíme, abyste ještě nenosili oblečení. Sbírka oblečení bude probíhat až 4. postní týden (31.03.-07.04.) a bude mít jiný průběh.
 
9. Srdečně zveme do přízemí kostelní věže, kde se po celou dobu postní můžete dovědět několik informací o Podkarpatské Rusi a také si prohlédnout několik fotografií, které nám poskytla organizace ADRA.
 
10. Po celou dobu postní si v křestní kapli můžete brát kartičky s postními úkoly. Doma se pak můžete snažit úkoly plnit a poté kartičky přinést do kostela a přidat na postní nástěnku. Před očima nám tak zazelená strom života.
 
11. Připomínáme, že v noci ze soboty na neděli se mění čas ze zimního na letní, naše hodinky tedy posuneme o hodinu vpřed. V souvislosti s tím dojde v naší farnosti od pondělí 01.04. ke změně časů bohoslužeb v našich kostelích. Od pondělí do soboty budou ranní mše sv. v 7:00 a večerní v 18:00.
 
12. V neděli 31.03. a 07.04. bude farní knihovna zavřená.