1. Slavíme dnes 2. neděli postní. Dnes v 15:00 bude Křížová cesta (cz). Příští neděli budou v 15:00 Gorzkie Żale (pl).
 
2. Na stolečcích s tiskovinami je Dopis nemocným. Prosíme, vezměte jej svým nemocným doma.
 
3. Snažme se po celou dobu postní v našem každodenním životě zachovat vážný a kající charakter této doby a využijme ji ke ztišení, pokání a obrácení. Příležitostí k zastavení nám může být společné prožívání pobožnosti Křížové cesty, které v naší farnosti jsou vždy ve čtvrtek (pl) a pátek (cz) bezprostředně po večerní mši svaté, v hlavní lodi. Tyto pobožnosti jsou připravovány a vedeny společenstvími a jednotlivci z řad farníků. Prosíme ochotné zástupce, aby se zapisovali na rozpis u sakristie. Nedělní postní pobožnosti jsou vedeny kněžími.
 
4. Po celou dobu postní je možné se zapojit do postní aktivity v mariánské kapli. Každý týden tak je příležitost připevnit na nástěnku postavičku a vzít si domů sešitek s postními úkoly na nejbližší týden. Před očima nám tak bude růst obraz Ježíše učícího na hoře, obklopeného zástupem naslouchajících lidí.
 
5. Setkání varhaníků bude v pondělí v 19:00 na faře.
 
6. Formační setkání akolytů bude ve středu v 18:00 na faře.
 
7. Společenství seniorů se setká ve čtvrtek v 9:00 v katechetickém domě.
 
8. Příští neděli zveme všechny farníky v 16:00 do katechetického domu na besedu s Radimem Kravčíkem, karviňákem, který v roce 2019 absolvoval pěší pouť z Karviné do Santiago de Compostela.
 
9. Ještě je několik volných míst na farní tábor, který se koná ve dnech 18.-25.07. v Pohoři. Přihlašování probíhá pomocí formuláře na webu. Odkaz na přihlášení a více informací najdete na plakátku, na farním webu, ve farním časopise, nebo na farním Facebooku. V případě potřeby se obraťte na Vojtěcha Wawreczku nebo Veroniku Tvrdoňovou.
 
10. V pondělí 23.03. navštíví kněží nemocné, ke kterým nechodí pravidelně v první pátky. Své nemocné k předvelikonoční návštěvě můžete nahlásit do neděle 22.03. na farním tel. čísle 596 314 455.
 
11. V pátek 05.06. bude Noc kostelů. Prosíme farníky, kteří by chtěli pomoct s organizací tohoto večera v naší farnosti, aby se do 22.03. ozvali Janě Cioskové (+420 731 769 812).
 
12. Ve dnech 08.-15.08. se bude konat ministrantský tábor v Milikově. Bližší informace budou zveřejněny příští neděli, prozatím jsou dostupné u Pepy Bogocze.