1. Slavíme dnes 15. neděli v mezidobí.
 
2. Tento týden budeme v liturgii prožívat:

- v pondělí - památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve;

- v úterý - svátek Výročí posvěcení ostravské katedrály
;
- ve středu - nezávazná památka Panny Marie Karmelské.
Připomínáme, že v naších farnostech již platí nový pořad bohoslužeb, jehož rozpis naleznete na nástěnkách, letácích, farním webu a ve farním časopise.
 
3. Prosíme, abyste neodnášeli ohlášky a rozpis mešních intencí z nástěnky v katechetickém domě. Jsou tam k dispozici všem, nikoliv pro soukromé použití.
 
4. Prosíme ochotné farníky, aby se zapisovali na adorační stráž ve čtvrtky od 12:00 do 13:00, aby na tuto dobu nemusela být přerušena celodenní adorace NSO. Rozpis je u sakristie.
 
5. Děti do 8. třídy začínají v neděli farní tábor. Připomínáme, že rodiče sami přivážejí své děti, v určených hodinách, do Milíkova. Prosíme také ty, kdo ještě neprovedli platbu, aby tak učinili co nejdříve
 
6. O posledním víkendu v červenci budeme prožívat poutě k sv. Anně. Poutní mše svatá v kapli v Darkově bude v sobotu 27.07 v 16:00 hod. Následující neděli 28.07. bude pouť u sv. Anny v kapli v Ráji. Mše sv. budou: 8:00 (PL), v 10:15 (CZ) a v 15:00 bude eucharistická pobožnost v obou naších jazycích, se svátostným požehnáním.
 
7. Přejeme všem příjemné prožití letních prázdnin. Kéž je to čas odpočinku, rodinného společenství a nových objevů v Boží blízkosti.