1. Slavíme dnes slavnost Nejsvětější Trojice. Během mší sv. v 8:00 a 9:30 přistoupí děti naší farnosti k 1. svatému přijímání. Pamatujme na tyto děti a jejich rodiny v modlitbách. Dnešní sbírka je měsíční na mzdy zaměstnanců naší farnosti. V květnu tato částka vynesla 38 970 Kč. Odpoledne, v 15:00, bude májová pobožnost v polském jazyce.

2. Tento týden budeme v liturgii prožívat:


- ve čtvrtek – slavnost Těla a Krve Páně. Mše svaté budou v 6:00 (PL), 7:00 (CZ) a v 17:00 (CZ/PL). Všechny bohoslužby budou v hlavní lodi kostela. Po večerní mši sv. bude eucharistický průvod přes náměstí ke kostelu sv. Marka, kde průvod ukončíme svátostným požehnáním. Pamatujme, že je to slavnost s doporučenou účastí na mši sv. a účast v průvodu je příležitostí k veřejnému vyznání víry ve skutečnou přítomnost Krista v Eucharisti. Udělejme proto vše, abychom se mohli zúčastnit mše sv. a průvodu. Děti jsou zvány aby měly s sebou košíčky s květinami;


- v pátek – památka sv. Justina, mučedníka.

3. Farní kavárna dnes není.

4. Ještě do konce května jsou v naší farnosti po večerních mších sv. májové pobožnosti, během nichž se seznamujeme s Deníčkem sv. sestry Faustyny. V kapli ve Starém Městě bude na zakončení májovek v úterý v 17:00 mše svatá.

5. Deníček budeme dále poznávat také v červnu během červnových pobožností k Srdci Ježíšovu, které budou od pondělí do soboty po večerní mši sv. a o nedělích v 15:00.

6. Prosíme o pomoc ve stavění oltářů na božítělový průvod ve čtvrtek od 15:30. Nahlaste se do úterý 29.05. Tomášovi Hejdovi (tel. 736 154 612). Pokud nebude nikdo, kdo připraví oltáře, průvod nebude.

7. Tento týden budeme prožívat 1. pátek v měsíci. Ráno bude navíc mše sv. v 6:00 (CZ). Eucharistické pobožnosti budou jako obvykle, tedy po mši začínající v 7:00 (PL) a v 17:45 (CZ), tímto zahájíme červnové pobožnosti. Všechny bohoslužby budou v hlavní lodi kostela. Po večerní mši svaté zveme na vedenou adoraci Krista v Eucharistii. Možnost prvopáteční zpovědi bude půl hodiny před ranními mšemi a odpoledne od 16:00. Nemocné kněží navštíví v pátek od 9:00. 

8. Tento týden bude také první sobota v měsíci. V 6:15 bude fryštátský růženec mše sv. v 7:00 bude obětována na všechny úmysly složené u oltáře Panny Marie Fryštátské.

9. Na toto pololetí již nejsou volné mešní úmysly. Zapisování úmyslů na 2. pololetí roku 2018 bude v sobotu 02.06. od 8:00 v katechetickém domě. 

10. Prosíme všechny, kdo ještě uvažují o farním táboře ve dnech 22.-29.07., aby přihlášky odevzdali co nejdříve. Zatím nemáme splněný ani minimální potřebný počet přihlášených dětí. 

11. Již teď zveme všechny farníky na Farní den, který se bude konat v neděli 10.06. odpoledne. Zároveň také prosíme ochotné farníky, kteří by chtěli pomoci s přípravami, aby se ohlásili na faru.