1. Slavíme dnes 15. neděli v mezidobí. 

2. Tento týden budeme v liturgii prožíva
- v pondělí – svátek Výročí posvěcení katedrály.

3. Po celou dobu letních prázdnin nejsou večerní mše svaté v pondělky a úterky a ranní mše ve středy. Všechny ostatní bohoslužby jsou jako obvykle.

4. Během července a srpna nefunguje farní kavárna, naopak farní knihovna je otevřená každou neděli.

5. Prosíme ochotné farníky, aby se zapisovali na čtvrteční adorační stráž mezi 12 a 13 hodinou.

6. V sobotu budeme v 15:00 v kapli sv. Anny v Darkově slavit poutní mši svatou.

7. Zveme všechny motoristy, cyklisty, vozíčkáře, "kočárkáře" apod. na požehnání dopravních prostředků, které bude příští neděli, 22.07. ve 12:00 na parkovišti u kina.

8. Stále jsou volná místa na připravovaný farní zájezd do Západního Pomořanska. Termín 10.-15.09.2018. Cena 8.200 Kč. Přihlásit se, spolu se zaplacením zálohy ve výši 4.200 Kč, je možné do 19.07.2018 ve farní kanceláři. Druhá část ceny, 4.000 Kč, bude splatná v 1. polovině srpna.

9. Během letních prázdnin můžete v našem knihkupectví "U sv. Kříže" podepsat petici za zachování instituce manželství jako svazku muže a ženy. To je nyní ohroženo návrhem zákona o tzv. manželství homosexuálů.