1. Slavíme dnes 5. neděli velikonoční. Dnes bude v 15:00 májová pobožnost v polském jazyce.
 
2. Tento týden budeme v liturgii prožívat:

- v pondělí - památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze.
 
3. Prožíváme měsíc květen, který je zasvěcený Matce Boží. Májové pobožnosti v naší farnosti jsou od pondělí do soboty bezprostředně po večerních mších sv. a v neděle v 15:00.
 
4. Děkujeme všem, kteří se zapojili a podpořili oslavy 50 let scholy minulý víkend. V sakristii jsou ještě k dispozici magnetky z oslav. Cena 40 Kč.
 
5. Možnost svátosti smíření ve čtvrtky odpoledne je až od 17:00.
 
6. Společenství seniorů se sejde ve čtvrtek v 8:00 v katechetickém domě.
 
7. V pátek bude v našem farním kostele, v kostele sv. Marka a v kostele sv. Petra z Alkantary v Dolech probíhat Noc kostelů. Od 18:00 do 22:00 je pro návštěvníky připraven program (mše sv., komentované prohlídky, výstava, výstup na věž, hudební vystoupení, prohlídka sakristie apod.). Podrobný program je na nástěnce. Pozvěte své známé.
 
8. Do svátostného manželství vstoupí v sobotu v 11:00 pan Lukáš Matúšek a slečna Charlotte Surovcová.
 
9. Sbírka příští neděle bude určená na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Sbírka na mzdy farních zaměstnanců bude následující neděli, tedy 02.06.
 
10. V sakristii jsou již k vyzvednutí také přihlášky na ministrantský tábor, který se bude konat ve dnech 10.-16.08. v Milikově.
 
11. Kromě toho si můžete vyzvednout přihlášky na červencové farní tábory: pro děti od 1. do 8. třídy ZŠ v Milikově a pro mládež od 8. třídy v Zátoru.