1. Slavíme dnes 28. neděli v mezidobí. Dnes bude v 11:00 poutní mše sv. ve Starém Městě.
 
2. Tento týden budeme v liturgii prožívat:
- v pondělí – slavnost sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska a ostravsko-opavské diecéze. Mše svaté budou v 7:00 (PL), 16:30 (PL) a v 18:00 (CZ). Všechny bohoslužby budou ve farním kostele;
- v úterý – památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka;
- ve středu – svátek sv. Lukáše, evangelisty.
 
3. Prožíváme růžencový měsíc říjen. Růžencové pobožnosti jsou každou říjnovou neděli v 15:00 střídavě CZ a PL, dnes bude CZ. Každý všední den je v 17:20 společná modlitba růžence vedená laiky. Prosíme, aby se dobrovolníci z řad laiků zapisovali u sakristie. Pamatujme na modlitbu růžence také v našich rodinách.
 
4. V pondělí 16.10. začne v 19:00 na faře kurz Základy víry určený pro dospělé, kteří by se chtěli připravovat na přijetí křtu a/nebo 1. svatého přijímání.
 
5. Ve středu povede naše schola Večer chval v TV Noe. Přímý přenos začíná ve 20:00. Zveme ke společnému setrvání v modlitbě.
 
6. Ve čtvrtek bude v 19:00 v katechetickém domě Biblická hodina.
 
7. V pátek a sobotu budou parlamentní volby, v modlitbě prosme za moudrou volbu kandidátů a také využijme této možností k vyjádření své zodpovědnosti za společnost a náš stát
 
8. V sobotu 21.10. ve 12:00 hod. do svátostného manželství vstoupí pan Radomír Tyc a slečna Tereza Stadtherrová, oba z Karviné.
 
9. Za týden bude misijní neděle, přispěním do mešní sbírky podpoříme Papežské misijní děla. Ve farnosti Karviná - Doly bude zároveň farní pouť u sv. Petra z Alkantary.
 
10. V pondělí 23.10. bude v 19:00 setkání plesového výboru. Zveme všechny, kdo by se chtěli aktivně zapojit do příprav farního plesu, který bude 27. ledna 2018 v „Družbě”.
 
11. Na sobotu 28.10. připravujeme výjezd na diecézní pouť do Trzebnicy u příležitosti 750. výročí kanonizace sv. Hedviky. Cena 450 Kč. Přihlášky (včetně platby) v sakristii.
 
12. Děti pozor! Je vyhlášena kostýmová soutěž „HolyWin” pro děti od 6 do 15 let. Zkuste popřemýšlet nad kostýmem nějakého světce a přijďte v něm na mši svatou ve středu 01.11. v 18:00, kde bude vyhodnocení naší soutěže. Na tuto mši si také připravte krátké představení svého světce.
 
13. Na víkend 11.-12.11.2017 připravujeme zájezd na Moravu. V programu bude návštěva poutního místa Svatý Hostýn, večerní posezení v moravském vinném sklípku a nedělní pouť do Křtin. Cena 1.650 Kč, přihlášky (včetně platby) od pondělí ve farní kanceláři. Podrobnosti na nástěnce.