1. Slavíme dnes 2. neděli v mezidobí. Příští týden bude pravidelná sbírka na mzdy farních zaměstnanců. Za leden je potřebná částka 41.363 Kč.
 
2. Tento týden budeme v liturgii prožívat:
- v pondělí - památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice;
- ve čtvrtek - památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve;
- v pátek - svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola;
- v sobotu - památka Timoteje a Tita, biskupů.
 
3. Do pátku prožíváme Týden modliteb za jednotu křesťanů, jehož mottem je verš z Dt 16, 18-20: "Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost." Pamatujme ve svých modlitbách na tento úmysl.
 
4. Všechny dospělé, kteří se chtějí připravovat k přijetí křtu a/nebo 1. svatého přijímání či k biřmování zveme na kurz Základy víry, který se bude konat tuto středu v 19:00 na faře.
 
5. Nejbližší setkání společenství seniorů bude až v únoru.
 
6. Všechny ministranty zveme na pravidelné ministrantské schůzky. Nejbližší bude v pátek v 15:30 na faře.
 
7. Příští neděli bude ve farním kostele navíc mše svatá ve 14:30 (cz). Všechny ostatní bohoslužby jsou dle standardního pořadu.
 
8. Osoby, které v roce 2018 přispěly svým darem na farní bankovní účet a které by chtěly dostat potvrzení o daru pro daňové účely, prosíme, aby své údaje (jméno, příjmení, adresu a rodné číslo, příp. IČ a DIČ) poslaly na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 
9. Připomínáme o našem farním poutním zájezdu do Řecka na pravoslavné velikonoce na Korfu a po stopách sv. Pavla. který se uskuteční od 24.04. do 04.05.2019. Máme ještě 6 volných míst. Podrobností najdete na vývěsce před kostelem a na farním Facebooku.