1. Slavíme dnes 2. neděli adventní.
 
2. Tento týden budeme v liturgii prožívat:
- ve středu – památka sv. Lucie, panny a mučednice;
- ve čtvrtek – památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.
 
3. U vchodů do kostela najdete Dopis nemocným. Prosíme, vezměte jej svým příbuzným, kteří se již nemohou pravidelně účastnit bohoslužeb.
 
4. V pondělí dopoledne, od 9:00, budou kněží navštěvovat nemocné, ke kterým nechodí pravidelně každý měsíc. Své nemocné, k předvánoční návštěvě, můžete nahlásit nejpozději dnes na tel. čísle: 596 314 455.
 
5. Zveme především děti na ranní rorátní mše svaté. Jsou vždy v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek v 6:30. Po mši jsou děti zvány na snídani. Středeční ranní mše v kostele sv. Marka a sobotní ve farním kostele jsou po celou dobu adventní normálně, tedy v 7:00.
 
6. V pondělí bude v 19:00 na faře setkání varhaníků.
 
7. Také v pondělí v 19:00 se na faře sejde plesový výbor.
 
8. Společenství seniorů se setká ve čtvrtek v 9:30 v katechetickém domě.
 
9. V neděli 17.12. v 10:59 přijede do našeho města Betlémské světlo. Zveme všechny, kdo můžou, aby ten den přišli na vlakové nádraží.
 
10. Také příští neděli začne předvánoční zpovídání, začneme v 15:00 hod. a zpovídat se bude do večerní mše sv. Budou také cizí zpovědníci. Rozšířená možnost zpovědi bude také po celý 3. týden adventu.
 
11. Letošní vánoční výzdoby kostela se ujali Karvinští zvoníci. Děkujeme společenství zvoníků za ochotu a službu pro celé naše farní společenství.
 
12. Rádi bychom pozvali všechny, kdo by na Štědrý den byli sami doma, aby odpoledne přišli do katechetického domu spolu s námi, kněžími, oslavit Vigilii Narození Páně. Začali bychom v 15:00 posezením u kávy, čaje a něčeho dobrého a poté, k večeru, bychom spolu prožili štědrovečerní večeři. Ty, kdo by takto chtěli s námi strávit odpoledne, prosíme, aby na sebe zanechali kontakt v sakristii. Nebo pokud víte o někom, kdo by zůstal sám, navrhněte mu tuto možnost a s jeho souhlasem nám o něm dejte vědět. Zároveň prosíme ostatní farníky, aby nám pomohli s organizací tohoto odpoledne nabídkou konkrétní pomoci (např. přinesením ryby, upečením zákusku apod.).
 
13. UKŽ pořádá tradiční vánoční zájezd Putování po betlémech ve čtvrtek 28.12., odjezd v 8:00 od parkoviště u Prioru. Program na vývěsce u kostela. Cena 140 Kč, děti 100 Kč. Přihlášky v sakristii.
 
14. Vstupenky na farní ples, který se uskuteční 27.01.2018 v Obecním domě Družba jsou dostupné již jen po telefonické domluvě s Monikou Krommelovou (číslo: 723 843 790).