Farní ohlášky ze dne 16.09.2018
 
1. Slavíme dnes poutní slavnost Povýšení svatého kříže (farní kostel Fryštát) nebo 24. neděli v mezidobí (ostatní). Dnešní sbírka je mimořádná, určená na doplacení výměny kotle v katechetickém domě. Jak jsme již informovali, zbývající částka k doplacení činí 70.000 Kč. Pán Bůh zaplať za každý dar!
 
2. Dnes odpoledne, v 15:00 zveme na poutní CZ/PL eucharistickou pobožnost, která bude v Moravské kapli. Po ní, v 16:00 zveme na třetí koncert v rámci festivalu "Karvinské varhany". Dnes vystoupí rodina Syrkova, sólistka Grażyna Wilk-Biernot a komorní sbor. Organizátorem těchto koncertů je Městský dům kultury, proto vstupenky na koncerty je třeba zakoupit s předstihem v pokladně domu kultury.
 
3. Tento týden budeme v liturgii prožívat:
-ve čtvrtek – památka sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze, Pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, mučedníků;
- v pátek – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.
 
4. Od pondělí začíná výuka náboženství. Podrobný rozpis hodin náboženství visí na nástěnkách, je dostupný na internetu, a také ve farním časopise.
 
5. Všechny dospělé, kteří se chtějí připravovat k přijetí křtu a/nebo 1. svatého přijímání či k biřmování zveme na kurz Základy víry, který začne toto pondělí v 19:00 na faře.
 
6. V sobotu v 10:00 do svátostného manželství vstoupí pan Radek Jiří Diro a slečna Kamila Červenáková, oba z Karviné.
 
7. V návaznosti na pěkné společenství farního tábora zveme na sobotní výpravy, které nejen pro děti chystají jedni z rodičů. Program „Pojeďte s námi na výlet“ naleznete na nástěnce. První výprava – na Ostrý se uskuteční 22. září.
 
8. Farnost Petrovice pořádá pouť na Turzovku v sobotu 22. září. Cena 200,- Kč. Mají několik míst volných, takže v případě zájmu se můžete přihlásit v sakristii.
 
9. Prosíme farníky, kteří by se chtěli zapojit do misijního jarmarku prodejem vlastních výrobků, plodů nebo nabídkou schopností (např. umytí oken, odvoz na mši nebo k lékaři apod.), aby se co nejdříve přihlásili na faře (osobně, mailem nebo telefonicky) u Tereza Ondruszové.
 
10. Na víkend 10.-11.11. připravujeme zájezd na Moravu. V programu bude návštěva Uherského Hradiště a okolí, večerní posezení ve vinném sklípku a návštěva poutního místa Velehrad. Cena 1.700 Kč na osobu. Přihlášky (včetně platby) ve farní kanceláři. Více informací naleznete na plakátku.
 
11. Základní umělecká škola Bedřicha Smetany v Karviné-Mizerově přijímá do konce září žáky od 5 let věku na obor hudební, taneční, výtvarný a literárně dramatický. Přijďte rozvinout talent od Pána Boha.
 
12. Naše farnost, ve spolupráci s cestovní kanceláři NSTravel z Athén, připravuje farní poutní zájezd do Řecka, který se uskuteční ve dnech od 24.04.2019 do 08.05.2019. Společně prožijeme řecké, pravoslavné Velikonoce na Korfu a pak se vydáme na pouť po stopách sv. Pavla. Ubytování ve dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízeními a polopenzí. Cena: 930,- € (pro skupinu 30 osob) nebo 890,- € (pro skupinu 40 osob), se společným výjezdem z Karviné. Podrobný program poutního zájezdu bude příští týden.