brrr.... vždycky mně děsí ten obraz z prvního čtení, navíc ty kopečky, hora Moria, hora Proměnění... ideální obrazy pro mně, který zrovna hory nějak nemusí... nicméně zkusme se dnes postavit pod tu horu z prvního čtení a trochu pozorovat neboť tam se stala proměna Abrahámova smyšlení o Bohu, že tam se svým synem šel nebylo nic neobvyklého, obraz krvelačného božstva, které chce obrat člověka o všechno, co pro něj důležité aby se ukonejšil byl v Abrahámově době docela běžný, proto Abrahám jde na tu horu, smutný, zarmoucený, ale ne nějak překvapený, takový těžký normál, ačkoli pro dnešního člověka těžce akceptovatelný... Nicméně Abrahám sestoupivší z hory Moria je už jiný, už má tu zkušenost, že jej Bůh Jahve o nic nechce obrat, že jen očekává důvěru a On sám se o vše postará... i apoštolové po zkušenosti z hory Proměnění už také začínají pozvolna vnímat, že jde o trochu něco jiného, než jen o strach z ohromujícího božství, jen chtějte slyšet co z lásky vám říká můj syn... chtějte slyšet místo utvrzování se v přesvědčení, že On chce tě všeho zbavit... Kde jsem? u výstupu na horu Moria nebo u sestupu z ní?...

slovo ke Slovu, 1. neděle postní "B"
 
Na začátku doby postní přemýšlíme jak dobře využit tento čas a je dobře, že nad tím přemýšlíme. Nápovědu najdeme v dnešním Evengeliu - jako Ježíš vyjdi na poušť, se vším co jsi, co je v tobě, s celou svou minulosti a budoucnosti. Evangelijní popisy Ježíšova půstu ukazují nám recept na křesťanský život ale zároveň také ukazuji jak Zly a my samotní chceme ten recept předělat. Oč Zlému vlastně jde? O to aby Ježíš, ale také každý z nás rezignoval na svoji svobodu. Začíná to zpochybněním nutností poctivého prožívání vztahu k Bohu, k druhému člověku, nakonec k sobě. Dále nastupuje oslabení důvěry vůči Bohu a tím pádem i věrností jeho Slovu... A poslední krok to je vydírání, pokus ovladnout Boha s pohrůžkou Jej odmítnutí. To Bůh, pokud o mně stojí musí si to zasloužit... Láska, jako vztah s Bohem, lidmi, sebou samotným - to je kec. Opravdová svoboda - iluze. Svědomí - nespolehlivé, je třeba jej zavřít do klece zákonů... Nic zdarma, na požehnání také je třeba si zasloužit... Ježíš tomu pokušení odolal a nedovolil, aby Zly pokřivil obraz Boha - milujícího Otce. Otce, který čeká na Tebe na mně, na každého člověka který chce přijít k němu v Lásce a Svobodě v souladu se svým svědomím, jakkoli by ono svědomí nebylo pohmožděné, neboť Bůh není tyran, ale milující Otec... Vyjdeš s Ním na poušť, aby ses konečně setkal sám se sebou v Jeho přítomností?

„Lazare, pojď ven!” a „Rozvažte ho a nechte odejít” to je nejdůležitější Slovo na dnešní neděli. Ono  „Lazare, pojď ven” se děje během každé zpovědi, neboť hřích do kterého vstupujeme a kterým se odvracíme od Boha je právě smrtí, neboť se odsekáváme od Toho, který je původcem a dárcem života. Bůh respektuje naše svobodné rozhodnutí i když není dobré, ale respektuje, protože miluje. Těžká je to láska nicméně je to zároveň nejvyšší projev úcty - respekt. Proto v dnešním Evangeliu vidíme Krista, který nereaguje hned, nechává všechno běžet, nezasahuje. A pak ty výčitky Lazarových sester… kdybys tu byl, nic tak zlého by se nestálo, stejně jak my někdy to Bohu vyčítáme Bohu… kdybys byl, kdybys zasáhl kolik zla by se nemuselo stát… Jenže Bůh respektuje člověka a jeho rozhodnutí, ale zároveň člověka neopouští a vstupuje do jeho reality, do jeho smrti; „sestoupil do pekel” říkáme v apoštolském vyznání víry. Sestoupil aby člověka z pekla smrtí vytáhl. Podívejme se na východní ikonu vzkříšení, všimneme si jakým způsobem zobrazený na ní Zmrtvýchvstalý drží ruce Adama a Evy, které vytahuje z jejích hrobů… Doslova vytahuje! Ve svátostí smíření, když kněz nám dává rozhřešení Kristus říká: „pojď ven, z těch svých hříchů, z té své smrti, pojď ven!” a dává svobodu „rozvažte ho a nechte odejít”, je svobodný… Jsi svobodný! Zase můžeš o svém životě rozhodovat jak chceš, jak uznáš za vhodné, nelepím tě na sebe, vrátil jsem ti život, ale ne za cenu tvé svobody, respektuji Tě. Kéž i my bychom chtěli respektovat svobodu těch, kterým se nám třeba podařilo jakýmsi způsobem pomoct…