slůvko ke Slovu - 3. neděle adventní C
 
Zdá se mi, že nejdůležitější výzvou dnešního Slova je volání "Radujte se, neboť Pán je blízko!" Advent je dobou přípravy na setkání s Pánem, zkusme se tedy podívat do svého nitra, zda skutečně se radujeme, těšíme se na setkání s Pánem? Ať je to setkání s narozeným v Betlémě Ježíšem, nebo setkání s ním na konci mého času na této zemi, nebo také setkání s Ním v Eucharistii. Mnohdy se stává, že účast ve mši sv. bereme jako povinnost, jdeme na ní, protože máme v sobě zakódované "že by se mělo" a přece naše víra je vztah lásky s Bohem. To znamená, že platí všechno, co se děje v naších lidských láskách, a přece když se blíží setkání s někým, koho miluji tak jsem celý natěšený, dokonce jsem schopen a ochoten, pozměnit svůj kalendář, jen aby to setkání bylo možné... Platí to stejné pro setkání s Ním? Záleží mi na tom, abych padl do náruče Boha, který mně miluje? Toto se děje ve svatém přijímání. Nikdy, na tomto světě nebudu Bohu blíž než právě ve chvíli sv. přijímání, záleží mi tedy, abych byl blízko Něho pokaždé, když jsem na mši svaté? A těším se na toto setkání? Pán je opravdu blízko. Je Jeho blízkost důvodem mé radosti?