Muže se nám to zdát divné, Josef a Marie zpozorovali, že Ježíš není s nimi a ušli ještě den cesty... Tož pěkná starost o dítě, chtělo by se říct... Jenže oni se domnívali, že je mezi svými: rodina, příbuzní, přátele, sousede, takže tím pádem je v bezpečí. žádný stres. Toto má nám připomenout jak jsou důležité blízké vztahy, jak je nutné je opečovávat a dbát na ně, protože jenom ty blízké vztahy dávají (resp. měly by dávat) pocit bezpečí a nenahradí je žádné tzv. umělé vztahy, čili kolektiv v práci, nebo skupina vrstevníků ve škole.
A pak závěr druhého čtení. Vždy s libosti pozoruji reakce posluchačů v kostele. Jak to? Já mám být podřízená svému muži? Jsem přece emancipovaná a svobodná bytost!!! Ano, to je pravda, jen že každý chlap je ješitný a každý potřebuje mít pocit, že o všem rozhoduje a je nenahraditelný, když to nemá doma, hledá jiné prostředí, kde se mu dostane toho, po čem touží. A ženy? Mají milión způsobu jak dosáhnout toho, aby mužovo rozhodnutí bylo takové, jaké zrovna chtějí. Žena pak potřebuje mít pocit, že je jedinečná hvězda i také se s tím nic nedá dělat. Muži, prostě mějte své ženy rádi a ať vidí, že vám na nich záleží... Děti, poslouchejte své rodiče, neboť oni jsou jedinými, komu záleží na vašem dobru tak do konce a bezpodmínečně, ano někdy je to náročné, ale právě rodiče chtějí, abyste rostli, aby pak váš život byl šťastný a proto někdy požadují abyste překonávali svoje "chce se mi - nechce se mi", neboť kdyby člověk dělal jen to, co se mu chce, to by shnil... Otcové, nedrážděte své děti neboť právě vy jste povolání k tomu, abyste ve svých dětech vybudovali zdravou sebejistotu a to bude možné pouze, když dáte svým dětem svůj čas, zájem a přítomnost, Nikdy to nenahradíte dárky nebo penězi, a kdybyste to tak dělali, pamatujte, že zaděláváte si na to, abyste ve svém staří, kdy vaše děti už budou dospěle a tím pádem nevázané poslušností vůči vám, měli hodnotu supermarketu nebo bankomatu, a to by asi nikdo z rodičů nechtěl, proto je dobré brát vážně Boží slovo a darovat svůj čas a přítomnost těm nejbližším, které nikdo a nikdy tak úplně nenahradí.