Dnešní Slovo nám krásně ukazuje čím je Církev a osobně si myslím, že je dobře pořad a neustále si toto připomínat. Z 1. čtení: jako Izrael, který se vrátil z vyhnanství, Církev se shromažďuje kolem Božího slova, Církvi a v Církvi je Boží slovo hlásáno, ne proto, aby Boží lid plakal, ale proto, aby se radoval a slavil, že Pán je blízko a mluví k nám, ne proto aby deptal, ale proto, aby ukázal "cestu ven" z různých naších krizi, problémů a pádů... Z 2. čtení: Církev je tělem, mystickým Tělem Ježíše a to tělo tvoříme my, všichni, kteří jsme pokřtění a je nás mnoho a jsme různí, hodně různí a je to dobře a ta různost je pro vzájemné obohacení, pro vzájemné bytí pro sebe. Katholikos znamená všeobecný a proto je v Církvi místo pro různé typy zbožností, osobnosti, schopnosti, kultury a jazyky a nesmím mít "koňské brýle" a tvrdit, že jedině to mé je správné. Jak řekl papež František, setkání s jiným je vždycky obohacením, možnosti rozšířit svůj vlastní pohled... Z Evangelia: dávat svobodu, vracet zrak, nabízet nadějí, tady a teď, to je úkol každého z nás a tím právě svědčíme o Kristu, neseme jej lidem kolem, ne tím, že nutím někoho, aby jednal jak já si přeji, ale právě tím, že respektují svobodu Druhého; ne tím, že odsoudím, odepíšu, ale právě naopak ukážu, že je cesta ven z problému, nebo pádu, že dam naději a neopustím Druhého i přesto, že ostatní se odvrátili... Toto je právě Církev, společenství lidi nedokonalých, kteří se shromažďují kolem Božího slova, kteří akceptují svou různorodost a s něhou přistupují k Druhému, aby dali naději a přítomnost, jako On.