Krásné Slovo dnes jsme dostali. Vidím tří chlapíky: Izaiáše, Pavla a Petra jak stojí před Pánem a jsou jsi plně vědomi své nedokonalosti, své hříšnosti. Pán je posílá a oni říkají v podstatě to stejné: "já jsem hříšný...", "já jsem nedochůdče, vždyť pronásledoval jsem Církev...", "odejdi ode mně, jsem přece hříšný..." A Pán se nepohoršuje, nic nevyčítá. Schopen-li jsi přiznat, že jsi hříšný to je dobře, jsi přesně ten, koho hledám, to Já tě očistím, Já Ti odpustím a jsi-li schopen to odpuštění přijmout, pak jsi způsobilý k tomu, abych Tě poslal neboť ne ze své dokonalosti máš mluvit, nýbrž posilám Tě, abys svědčil o Mém milosrdenství a k tomu je třeba abys to milosrdenství zažil na sobě samotném. Bůh se člověkem nepohoršuje, nikdy, ale pořad očekává, že budeme mít silu si své pády přiznat, abychom Mu dovolili sebe vést a ne hrdě stavěli na své dokonalosti.