Přijde mi, že dnešní Evengelium je o dnešní Církvi, tedy o každém z nás a je to návod jak máme fungovat ve světě... "Ježíš posílá dalších 72 svých učedníků..." to nejsou apoštolové, ale ti, kteří jdou za ním a naslouchají Jeho Slovu, tedy můžeme říct, že v realitě dnešní Církve jsou to právě laici, ne ti, kteří jsou zvolení pro zvláštní pověření účastí na apoštolátu svátostí svěcení (biskupové, presbiteři a jáhni), ale právě laici kteří jsou poslání, aby připravili půdu všude tam, kam chce Ježíš přijít. Jak? Nejde o nějaké zvláštní evangelizační akce, nějaké show na náměstích a ulicích, ale obyčejné, jednoduché přinášení pokoje a naděje, všude tam, kde se odehrává náš život. Tedy o odvahu být trošku jiný tím, že nebudu naříkat, nadávat, kombinovat, ale jako křesťan do společnosti, kde jsem, ať je to moje rodina, mojí známi, místo kde pracuji přinesu pokoj, klid, odpuštění, nikoli jitření, zveličování chyb a souzení jiných a tím ukážu, že jde jinak, a to je ten pravý apoštolát laiků, který se děje ve všednodennosti i ještě slůvko těm, kteří na Boha zapomněli: "pamatuj, Bůh je blízko tebe a být s Ním není tak komplikované, jak se ti třeba zdá"...