Chceš se potkat s Bohem? Myslím si, že každý z nás řekne "ano" a dnešní Slovo nám říká jasně kde Jej můžeme potkat... Hlavní téma dnešního Slova je setkání. Sekání Abraháma s třemi pocestnými... Ano Bůh přichází k Tobě ke mně v těch lidech, kteří k Tobě přicházejí, buďme otevření pro jejích příjetí... To je to první místo. Pak druhé čtení... To je asi to nejtěžší. Společné trpení s Kristem na Jeho Kříži, ano, přijmi svůj Kříž, přijmi svůj život, sebe sama a chtěj sednou u Kristových nohou a prostě být a naslouchat, neutíkej do příprav - ono to není až tak nejdůležitější, prostě sedni a naslouchej... To jsou právě ty tři místa, ve kterých Kristus ke mně přichází: setkání s druhým člověkem, přijetí svého Kříže a naslouchání Jeho slovu a když toto všechno přijmeš nikdy a nikde nebudeš Bohu blíž...