slůvko ke Slovu - 2. neděle postní „A”

Vykroč, tento příkaz se dnes jakoby opakuje. Abrame, vykroč z toho co máš, z toho co znáš, z toho, co se zdá být tvou jistotou. Proč? Protože Já ti to říkám, pokud důvěřuješ vykroč a budeš požehnáním pro mnohé… To stejné na hoře Proměnění… postavíme tři stany, teď už máme jasno, tady zůstaneme… Ne! a prozatím o tom všem mlčte a žijte skutečný život ve vašem každodenním realu… Máme tendenci k tomu abychom někde ve svém životě zůstali trčet na místě, nehledě na to, zda je nám tam dobře nebo nikoli, hlavně že to tam známe, jenže Kristus zve nás k živému křesťanství, které je cestou. Zdá se nám, že je to každodenní vstupování do neznáma? Ano, je tomu tak, ale nejsme v tom sami ale nejsme v tom sami, On nám v Kristu dává potřebnou milost a chce, abychom byli spasení, jak nám to připomíná sv. Pavel v druhém čtení.