slůvko ke Slovu, 2. neděle po Narození Páně C

Slovo se stalo tělem... to je z Božího slova a teď čistě prakticky, jak to vypadá s naším slovem? Skutečně naše slovo, které vyslovujme stává se tělem, realitou? Zkusme přemýšlet nakolik stojíme za tom, co říkáme..