Bohoslužby ve farním kostele Povýšení sv. Kříže v době postní (letní čas):
 
Pondělí   7:00 PL m        
Úterý
  7:00 CZ m        
Středa           18:00 CZ m
Čtvrtek
  7:00 CZ m       18:00 PL f
Pátek  6:00 CZ * f 7:00 PL f/m       18:00 CZ * f
Sobota   7:00 CZ f       18:00 PL * f
Neděle
6:30 PL f   8:00 CZ f 9:30 PL f 11:00 CZ f 18:45 CZ f
 
Čtvrtek - po ranní mši sv. až do mše večerní je celodenní výstav a možnost adorace Krista v Eucharistii (v Moravské kapli)
m - mše sv. v Moravské kapli farního kostela
f - mše sv. ve farním kostele
r - roráty 
f/m - páteční ranní mše sv.: jen na 1. pátek v měsíci mše sv. bude ve farním kostele, v ostatní pátky v měsíci mše svaté budou v Moravské kapl
* Pátek - 6:00 jen první pátek v měsíci
* Pátek - 18:00 - každý 3. pátek v měsíci je mše svatá určená zvláště pro rodiny s dětmi
* Sobota - večerní mše sv. s nedělní platnosti
 
Postní pobožností ve farním kostele:
- w czwartki bezpośrednio po wieczornej mszy św. - Droga Krzyżowa (PL) - prowadzona przez świeckich albo wspólnoty;
- pátky bezprostředně po večerní mši sv. - Křížová cesta (CZ) - vedená laiky nebo společenstvími;
- 1., 3., i 5. niedziela Wielkiego Postu o godz. 15:00 - Gorzkie Żale (PL) z kazaniem pasyjnym - prowadzone przez księży; 
- 2. a 4. neděle postní v 15:00 hod. - Křížová cesta (CZ) s pašijovým kázáním - vedeny kněžími;
- Květná neděle v 15:00 - Postní pobožnost zpytování svědomí a pokání (CZ) s adoraci a svátostným požehnáním - vedená kněžími. 
 
Filiální kostel sv. Marka:
Bohoslužby církve římskokatolické: v pondělí v 18:00 hod. (CZ) a ve středu v 7:00 hod. (PL), mimo dobu letních prázdnin.
Bohoslužba církve řeckokatolické: 2. a poslední neděle v měsíci v 8:00 hod. 
Bohoslužba církve československé husitské: každou neděli v 10:00 hod.
 
Kaple sv. Anny v Karviné-Ráji
Každé úterý v 18.00 hod. střídavě CZ/PL, mimo dobu letních prázdnin.
Pouť u sv. Anny bude v neděli 28.07.2019; mše sv. v 8:00 (PL) a v 10:00 (CZ); v 15:00 hod. - eucharistická pobožnost (CZ/PL).
 
Společenský sál Rehabilitačního sanatoria, Čsl. armády 2954/12, Karviná-Hranice
Neděle - 8:00 CZ
 
Kaple DPS "U Lesa", U Lesa 871/34D, Karviná - Ráj (v suterénu)
Každý 1. čtvrtek v měsíci v 9:00 hod. (CZ).
 
Kaple v "Domově Alzheimer", Lázeňská 48/41, Karviná - Lázně Darkov
Každý 2. a 4. pátek v měsíci v 10:00 hod. (CZ).