Bohoslužby ve farním kostele Povýšení sv. Kříže:
 
Pondělí   7:00 PL        
Úterý
  7:00 CZ        
Středa            18:00 CZ
Čtvrtek
  7:00 CZ       18:00 PL
Pátek 6:00 CZ * 7:00 PL       18:00 CZ
Sobota   7:00 CZ       18:00 PL *
Neděle
6:30 PL   8:00 CZ 9:30 PL 11:00 CZ 18:45 CZ
 
Čtvrtek - po ranní mši sv. až do mše večerní je celodenní výstav a možnost adorace Krista v Eucharistii
* Pátek - 6:00 jen první pátek v měsíci
* Sobota - mše sv. s nedělní platnosti
 
Filiální kostel sv. Marka:
Bohoslužby církve římskokatolické: v pondělí v 18:00 hod. (CZ) a ve středu v 7:00 hod. (PL).
Bohoslužba církve řeckokatolické: 2. a poslední neděle v měsíci ve 14:00 hod. 
Bohoslužba církve československé husitské: každou neděli v 10:00 hod.
 
Kaple sv. Anny v Karviné-Ráji
Každé úterý v 17.00 hod. střídavě CZ/PL.
Pouť u sv. Anny bude v neděli 30.07.2017; mše sv. v 8:00 (PL) a v 10:00 (CZ); v 15:00 hod. - eucharistická pobožnost (CZ/PL).
 
Společenský sál Rehabilitačního sanatoria, Čsl. armády 2954/12, Karviná-Hranice
Neděle - 8:00 CZ
 
Kaple DPS "U Lesa", U Lesa 871/34D, Karviná - Ráj (v suterénu)
Každý 1. čtvrtek v měsíci v 9:00 hod. (CZ).
 
Kaple v "Domově Alzheimer", Lázeňská 48/41, Karviná - Lázně Darkov
Každý 2. a 4. pátek v měsíci v 10:00 hod. (CZ).