Drazí Farníci, Farnice a Farničata,
 
takovou dobu postní asi nikdo z nás nečekal a přesto nastala, bez Mše svaté, bez Křížové cesty či Gorzkich Żalów, bez rozšířené možností předvelikonoční zpovědi. Když jsem včera četl rozhodnutí našeho pana biskupa, tak se mi nějak v hlavě ozývalo Evangelium z Popeleční středy… „Když se chceš modlit, zavři se do své komůrky a modli se…, když se chceš postit, tak se posti, ale ať to nikdo nevidí…“. Přišel čas, abychom zažili i půst od Eucharistie. Třeba je to možnost, abychom si znovu připomněli a uvědomili, jak velkým darem je každodenní Eucharistie nebo svátost smíření, kterou mnohdy bereme jako samozřejmost a ona samozřejmostí není. Pamatujme, že nejúčinnějším způsobem zastavení šíření koronaviru je co největší omezení kontaktu s jinými lidmi. Po dobu trvání nouzových opatření, vyhlášených vládou České republiky, pro naši farnost platí:
 
- Nebudou žádné veřejně přístupné bohoslužby, vyjma pohřbů, v žádném z našich kostelů, kaplí nebo v jiných prostorech (domov důchodců, DPS, sanatorium), sledujme bohoslužby v dostupných mediálních prostředcích jako jsou TV Noe, Radio Proglas, TV Lux, Radio Slovensko, TV Trwam, TVP 1, TVP Polonia, Radio Maryja, Polskie Radio 1.
 
- Kněží budou slavit mše svaté na zamluvené úmysly v dané dny, ale bez účasti věřících, takže si buďme vědomi toho, že v naší farnosti je a bude každý den slavena Eucharistie, chtějme tedy být v duchovní jednotě při sledování bohoslužeb.
 
- Na farním facebooku a na webových stránkách farnosti (www.farnost-karvina.cz) od neděle 15.03. budou mešní čtení a také „Slůvko“, tedy krátké kázání k Božímu Slovu na daný den.
 
- Usilujme o osobní modlitbu v našem soukromí, třeba individuální Křížovou cestu, a zvláště pak každý den ve 20:00 hod., v jednotě s papežem Františkem, se modleme těmito slovy: "Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu. Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život zemřelým.
Neopusť nás v okamžiku posledního soudu, ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!".
 
- Pamatujme také na modlitbu za naše město a farnost každý den ve 21:00 hod., kdy také kněží žehnají našemu městu.
 
- Po celou dobu nouzových opatření bude náš farní kostel otevřený od 8:00 do 18:00 hod. a v neděle a ve čtvrtky bude celodenní výstav Krista v Eucharistii pro osobní adoraci a modlitbu, moc prosím o zajištění adorační služby, protože pokud v kostele nikdo nebude, adorace bude muset být přerušena, zároveň však dbejme, aby v kostele nebylo více než 30 osob ve stejný čas.
 
- Nouzové nařízení vlády ČR dovoluje konání pohřbů, takže v případě úmrtí kontaktujte pohřební službu, která pak s námi domluví čas, místo a způsob konání pohřbu.
 
- Pokud někdo bude potřebovat svátost smíření, nebojte se zavolat na faru nebo přímo někomu z kněží a domluvit si termín individuální zpovědi.
 
- Pokud někdo bude potřebovat pomazání nemocných nebo zaopatření umírajícího, ať už doma nebo v nějakém zdravotnickém zařízení, bez váhání volejte na faru.
 
- Po celou dobu platnosti nouzových opatření se ruší vyučování náboženství, setkávání veškerých společenství, příprava k přijetí svátostí, zkoušky schol a scholičky, ministrantské schůzky, formační setkání varhaníků a akolytů.
 
- Nebudou také úřední hodiny ve farní kanceláři, ale v opravdu nutných případech zavolejte na faru a domluvte si individuální schůzku.
 
- Pamatujme, že naše farnost i nadále funguje, i když trochu skrytou formou, nicméně i to generuje náklady, a vzhledem k tomu, že nejsou bohoslužby, nebudou také mešní sbírky, proto prosím o podporu funkčnosti farnosti formou převodu na bankovní účet: 1721323349/0800, a všem, kteří už tak dělají, mnohokráte děkuji.
 
- Vzhledem k dynamickému vývoji situace sledujte, prosím, farní web a Facebook a předávejte informace těm, kteří nemají přístup k internetu.
  
P. Przemek A. Traczyk, farář
ŘKF Karviná