Drazí Farníci, Farnice a Farničata!

Dle ustanovení ČBK se, po dobu mimořádných opatření, všechny pohřby konají následujícím způsobem: liturgie probíhá pouze na hřbitově u hrobu a jsou pouze obřady uložení do hrobu (ať už s rakví nebo urnou), následně kněz odslouží pohřební mši svatou bez účasti lidu – veřejná bohoslužba v kostele nebo v kapli není možná.

Až budou mimořádná opatření zrušena, domluví se, dle přání pozůstalých, veřejná smuteční mše sv.

Ti nejvíc ohrožení mohou získat plnomocné odpustky už po modlitbě Vyznání víry, Otče náš a Zdrávasu ve spojení s touhou po splnění obvyklých podmínek získání odpustků hned, jak to jen bude možné. Toto se týká osob nemocných virem Covid-19, tj. koronavirem a dále pak osob, kterým lékař nařídil karanténu, zdravotnických pracovníků a rodinných příslušníků, kteří riskují svoje životy péčí o nemocné.

Ostatní si pro získání odpustků mohou vybrat z možností:

- návštěva Nejsvětější svátosti

- eucharistická adorace

- četba Písma svatého po dobu alespoň půlhodiny

- modlitba růžence, křížové cesty nebo Korunky k Božímu milosrdenství prosíc Boha o ukončení epidemie, úlevu pro nemocné a spásu zemřelých

Plnomocné odpustky může získat také věřící, který se v bezprostřední blízkosti smrti ocitne bez možnosti přijmout svátost pomazání nemocných a viatikum. V tomto případě se doporučuje uctít ukřižovaného Ježíše nebo kříž. 

Díky za pochopení a každému z nás přeji sílu, naději a vytrvalost. Žehnám a myslím na Vás v modlitbě.

P. Przemek A. Traczyk, farář