Vytisknout

Vyučování náboženství je pomoci rodičům, aby naplnili slib, který dali Bohu při křtu jejich dítěte, že budou své dítě vychovávat ve víře. Pochopitelně vyučování náboženství nenahradí formaci, za kterou jsou odpovědní rodiče a která probíhá doma formou osobního příkladů rodičů, společnou modlitbou a také rozhovorem s dítětem o otázkách týkajících se Boha a našeho vztahu k Němu.

Pamatujte, nebudete-li brát svou víru vážně, Vaše dítě to od Vás odkouká a bude jednat naprosto stejně. Další neodmyslitelnou etapou křesťanské formace Vaších děti je společná účast na nedělních bohoslužbách, doporučujeme účast na mších svatých v 8:00 hod. česky a v 9:30 hod. polsky, protože během těchto bohoslužeb je tak zvaný „Andílek”, tedy program pro děti, v sakristii, který trvá během sv. přijímání a farních ohlášek. Až po těchto elementech křesťanské formace Vaších děti následuje vyučování náboženství, které není formaci zbožnosti ale časem, kdy dítě poznává základní informace týkající se křesťanského života - pamatujme, že není to předmět „výchovný” ale „výuční” - tedy neformujeme duchovní život dítěte, za to jsou zodpovědní rodiče, nýbrž předáváme informace tykající se křesťanské věrouky. 

Vyučování náboženství v naší farnosti probíhá na několika místech: 

- v českém jazyce pro třídy 1. - 5. ZŠ. je náboženství vyučováno v Katechetickém domě, Pivovarská 12/3, Karviná - Fryštát, nebo na faře, Pivovarská 2/1, Karviná - Fryštát

- po polsku w klasach 1. - 5 szkoły podstwowej religii uczymy w Polskiej Szkole Podstawowej w Karwinie - Frysztacie, ul. dra Olszaka 156/2;

- ve třídách 6. až 9. ZŠ a studenty SŠ náboženství se vyučuje, pro obě jazykové skupiny, v katechetickém domě;

- náboženství pro středoškoláky se bude vyučovat pokud se přihlásí dostatečný počet zájemců. 

Ve školním roce 2018/2019 vyučování náboženství ve všech skupinách začne v týdnu od 17.09.2018

Vyučování náboženství v češtině:

1. ročník  Ing. Kamila Fašungová středa 15:20 - 16:05 fara
2. ročník Mgr. Monika Michopulu úterý 16:00 - 16:45 katechetický dům
3. ročník  P. ThLic. Mgr. Adam J. Kasperek čtvrtekí 15:30 -16:15 katechetický dům
4. a 5. ročník P. ThLic. Mgr. Adam J. Kasperek čtvrtek 16:20 - 17:05 katechetický dům
6. a 7. ročník P. Mgr. Dawid Kantor pondělí 15:15 - 16:00 katechetický dům
8. ročník CZ/PL P. ThLic. Mgr. Adam J. Kasperek středa 16:00 - 16:45 katechetický dům
9. ročník CZ/PL Mgr. Jaroslav Růžička středa 16:00 - 17:30 katechetický dům

 

Lekcje religii po polsku:

1. klasa ks. ThLic. mgr Adam J. Kasperek czwartek 11:45 - 12:30 Polska Szkoła Podstawowa
2. i 3. klasa ks. ThLic. mgr Adam J. Kasperek czwartek 13:00 - 13:45 Polska Szkoła Podstawowa
4 i 5 klasa ks. mgr Dawid Kantor czwartek 13:55 - 14:40 Polska Szkoła Podstawowa
6 i 7 klasa ks. mgr Dawid Kantor wtorek 15:15 - 16:00 dom katechetyczny
8 klasa PL/CZ ks. ThLic. mgr Adam J. Kasperek środa 16:00 - 16:45 dom katechetyczny 
9 klasa PL/CZ mgr Jaroslav Růžička środa 16:00 - 17:30 dom katechetyczny

 

Případný termín náboženství pro středoškoláky bude dán po předchozí domluvě celé skupiny, pokud se přihlásí  dostatečný počet zájemců. 

Ewentualny termin lekcji religii dla szkół średnich będzie podany po umówieniu się całej grupy, po zgłoszeniu się wystarczającej liczby zainteresowanych.