Vzhledem k plánovanému rozvolňování epidemických opatření od pondělí 19. dubna obnovíme přípravy k udílení svátosti křtu dětem. Přípravy pro rodiče, kteří by chtěli pokřtít své malé děti začnou v pondělí 19. dubna v 16:00 hod. ve farním kostele. Při volbě křestních kmotrů pamatujme, že musí to být osoby, které praktikují svou víru, jsou pokřtěné v Církvi katolické, jsou svobodné nebo žijí v církevním (katolickém) manželství, je žádoucí aby křestní kmotři byli také biřmování. Pokud kmotři byli pokřtění v jiných farnostech je nutné tyto skutečností doložit aktuálně vystaveným Potvrzením o křtu, kde přijetí těchto svátosti je také zapsáno. Samotné termíny křtů budou stanoveny individuálně. Rodiny, které přípravou už prošly, ale termíny jejích křtů byly zrušeny, prosíme aby nás kontaktovaly pro stanovení nových termínů. 

Pin It