Ministrantský tábor pro kluky od oltáře a ty, kteří by se chtěli k ním přidat :) se uskuteční ve dnech od 08.08. do 15.08.2020 v domě PZKO v Milíkově. Cena: 2000,- Kč.

Přihlášky od 17.05.2020 od 12:00 hod. na adrese: http://www.doo.cz/prihlaska/115-karvina-ministrantsky-tabor-2020

 

Cena tábora: 2000,- Kč za dítě. Platbu za tábor, proveďte, prosím, nejpozději od 01.07. do 31.07.2020 hotově ve farní kanceláři nebo převodem na farní bankovní účet: 1721323349/0800 s VS: 81508, variabilní symbol je nutné uvést! 

V případě, že byste potřebovali kontaktovat organizátory obraťte se na Ing. Josefa Bogocze (777 697 962) nebo P. Mgr. Davida Kantora (731 732 587).