Drazí Farníci, Farnice a Farničata.

V době nových nouzových opatření (tedy od 22. října) bude naše farnost fungovat následujícím způsobem:

1. BOHOSLUŽBY

- všechny bohoslužby kněží budou slavit na zadané úmysly, ale bez účastí věřících;

- až do odvolání bude mše sv. v 9:00 živě přenášena na farním kanálu YouTube;

omezení pohybu osob a pobývání na veřejně přístupných místech v počtu max. dvou osob – což se vztahuje i na bohoslužby.

2. POHŘBY A SVATBY

- od 22.10 pohřbů a svateb se může účastnit max. 10 osob

- během pohřební nebo svatební bohoslužby je nutné zachovat všechna hygienická opatření.

3. ZPOVĚĎ A POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

- v případě potřeby kontaktujte kněze individuálně.

4. FARNÍ KANCELÁŘ

- úřední hodiny ve farní kanceláři nebudou, úřední záležitosti snažme se vyřizovat telefonicky nebo e-mailem.

5. VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ, SETKÁNÍ SPOLEČENSTVÍ, PŘÍPRAVY KE KŘTU

- do chvíle obnovení plného provozu škol nebude vyučování náboženství v polské škole ani v kate­che­tic­kém domě;

- nebudou setkání společenství a ostatních zájmových skupin ve farnosti;

- informace o zahájení příprav ke křtu bude v ohláškách a na farním webu.

Vzhledem k dynamickému vývoji situace sledujte, prosím, farní web a Facebook a předávejte informace těm, kteří nemají přístup k internetu a/nebo zůstávají doma.

 

P. Przemek A. Traczyk, farář

ŘKF Karviná