Farní ohlášky ze dne 02.05.2021 (společné pro Fryštát a Doly)

1. Slavíme dnes 5. neděli velikonoční. Dnes v 15:00 bude májová pobožnost v českém jazyce.

2. Tento týden budeme v liturgii prožívat:

- v pondělí – svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů;

- ve čtvrtek – památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka;

- v sobotu – v našem farním kostele: Panny Marie Fryštátské.

3. Dle aktuálně platných pandemických opatření je v kostele pořád třeba zachovávat dvoumetrové rozestupy mezi členy různých domácností, dále je nutné mít ústa a nos zakryty a před vstupem do kostela si musíme dezinfikovat ruce. Skončila platnost zákazu hromadného zpěvu a omezení počtu účastníků bohoslužeb, proto již nejsou webové přenosy bohoslužeb z našeho kostela. Svaté přijímání podáváme již pouze v rámci bohoslužeb. Vrátily se bohoslužby ve farním kostele v Dolech. Kvůli nutnosti zachovávat rozestupy ještě nejsou mše sv. v kostele sv. Marka. Nadále platí zákaz setkávání společenství, proto i nadále není vyučování náboženství v katechetickém domě.

4. Vyšlo nové číslo Naší farní rodiny, jehož četbu doporučujeme. 

5. Začal květen, měsíc tradičně zasvěcený Matce Boží. Májové pobožnosti v naší farnosti budou od pondělí do soboty bezprostředně po večerních bohoslužbách a v neděle v 15:00 střídavě česky/polsky. Připomínáme, že v loňském roce papež František přidal do Litanií loretánských 3 nové invokace: „Matko milosrdenství” po „Matko církve”, „Matko naděje” po „Matko božské milosti” a „Útěcho migrantů” po „Útočiště hříšníků”.

6. V pondělí 03.05. v 18:00 bude spuštěno webové přihlašování na ministrantský tábor, který proběhne ve dnech 07.-14.08.2021 v Milíkově. Odkaz na přihlášení najdete na farních stránkách. Přihlásit se je možné tady => http://www.doo.cz/prihlaska/197-karvina-ministrantsky-tabor-2021 

7. Farní tábor, který se bude konat v červenci v Travné, je již plně obsazen.

8. Tento týden budeme prožívat 1. pátek v měsíci. Bezprostředně po mších svatých bude eucharistická pobožnost. Kněží budou navštěvovat nemocné během celého týdne. Na přesném termínu se domluví telefonicky začátkem týdne.

9. V sobotu budeme v našem farním kostele prožívat pouť Panny Marie Fryštátské. V 6:15 se společně pomodlíme růženec. V 7:00 bude slavnostní mše svatá. Po mši bude májová pobožnost.

10. Sbírka příští neděle bude na odeslání, určená na pomoc pronásledovaným křesťanům.