1. Slavíme dnes slavnost Seslání Ducha Svatého, jíž končíme dobu velikonoční. Dnešní sbírka je mimořádná určená na Diecézní Charitu. Děkujeme za každý dar. Dnes bude od 15:00 do 16:00 možnost přijetí Svatého přijímání pro ty, kdo se účastní přenosu mše svaté.

2. Tento týden budeme v liturgii prožívat:
- v pondělí – památka Panny Marie, Matky církve;
- ve středu – památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků;
- ve čtvrtek – svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze;
- v pátek – památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.

3. Kvůli pandemickým opatřením stále neprobíhají žádná setkání farních společenství. Výuka náboženství již v tomto školním roce nebude.

4. Červnové číslo Naší farní rodiny vyjde příští týden.

5. Farní kancelář již bude tento týden otevřená, ale pouze v pondělí dopoledne a ve čtvrtek odpoledne.

6. Tento týden budeme prožívat 1. pátek v měsíci. Mše sv. budou v 7:00 (pl) a v 18:00 (cz). Eucharistické pobožnosti budou po každé mši sv. Vedená adorace Krista v Eucharistii nebude. Možnost prvopáteční zpovědi bude půl hodiny před ranní mší a odpoledne od 17:00. V pátek dopoledne kněží navštíví své nemocné.

7. Tento týden bude také 1. sobota v měsíci. V 6:15 bude fryštátský růženec, mše sv. v 7:00 bude obětována na všechny úmysly složené u oltáře Panny Marie Fryštátské.

8. Příští neděli budeme slavit slavnost Nejsvětější Trojice. Vrátíme se ke standardnímu nedělnímu pořadu bohoslužeb. Mše svaté tedy budou v 7:30 (pl), 9:00 (cz), 10:30 (pl) a 18:45 (cz). Bude už také mše sv. v Dolech v 10:30 (cz). Vzhledem k opatřením je na těchto mších potřeba zajistit službu pořadatele. Prosíme ochotné farníky, aby se zapsali do rozpisu u sakristie. Jelikož pro náš region stále platí omezení počtu 100 osob na bohoslužbách, mše svatá v 9:00 bude přenášena online na YouTube kanálu a odpoledne bude možnost přijetí přijímání. Sbírka příští neděle bude měsíční na mzdy farních zaměstnanců.

9. Úmysly mší svatých na 2. pololetí roku 2020 se budou zapisovat v sobotu 13.06. od 8:00 v katechetickém domě.