1. Slavíme dnes slavnost Povýšení svatého Kříže, pouť ve farním kostele ve Fryštátě. Sbírka dnešní neděle je diecézní na podporu církevních škol. Děkujeme za každý dar. 

2. Tento týden budeme v liturgii prožívat:

- v pondělí – slavnost Povýšení svatého Kříže. Mše sv. budou v 7:00 (pl) a 18:00 (cz). Obě mše budou v hlavní lodi farního kostela. Nebude tedy mše v kostele sv. Marka ani v kapli v Ráji.;

- v úterý – památka Panny Marie Bolestné.

3. Dnes odpoledne, v 16:00, zveme do farního kostela na další koncert v rámci festivalu „Karvinské varhany”. 

4. Od pondělí začíná výuka náboženství v katechetickém domě a polské škole podle dříve zveřejněného rozvrhu. 

5. Ve středu, v 19:00 hod. bude na faře setkání „Základy víry”, kterým se otvírá nový cyklus příprav na křest, biřmování a 1. sv. přijímání pro dospělé. 

6. V sobotu v 11:00 vstoupí do svátostného manželství pan Martin Paciorek z Karviné a slečna Karolína Burková z Petrovic u Karviné.

7. Do pondělí je možné podpořit mobilní hospic Strom života, a to vhozením příspěvku do vyznačené pokladničky u Panny Marie Fryštátské. Během září také probíhá tradiční velikonoční sbírka na podporu chrámů ve Svaté zemi. Přispět můžete do kasičky u oltáře sv. Anny. Děkujeme za každý dar.

8. Základní umělecká škola Bedřicha Smetany v Karviné až do konce září přijímá nové žáky od 5ti let věku na všechny 4 umělecké obory: hudební, taneční, výtvarný a literárně dramatický. Přijďte rozvinout talent od Pána Boha.

9. Jaroslav Růžička nabízí bezplatně učení na kytaru pro děti a mládež od 8 let. Podrobné informace na čísle 604 971 801.

10. Již začaly pravidelné zkoušky farních hudebníků. Scholička (pro děti 5-10 let) se schází v pátky v 15:30-16:20. Schola (pro zpěváky od 10 let) se schází v pátky v 16:30-17:45 a v neděle v 8:30 před mší a poté 10:00-11:00. Komorní sbor se schází v pondělky v 16:15-18:00. Na všechna setkání jsou zváni stávající i noví zpěváci, kteří mají chuť zakusit radost ze společenství a prohlubování účasti v liturgii.

11. V neděli 18.10. budeme v Karviné - Dolech prožívat farní pouť. Po mši svaté bude  autorské čtení a autogramiáda Karin Lednické. Vstup na čtení bude zdarma.