Farní ohlášky ze dne 22.11.2020 (společné pro Fryštát a Doly)

1. Slavíme dnes slavnost Ježíše Krista Krále. 

2. Tento týden budeme v liturgii prožívat:

- v úterý – památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků;

- v neděli – 1. neděle adventní.

3. Došlo k uvolnění opatření, takže od pondělí v naší farnosti platí, že:

- bohoslužby se konají ve standardních časech pouze v Moravské kapli. Bohoslužeb se může účastnit max. 20 osob. Nejsou ještě nedělní bohoslužby v Dolech. Dejme přednost těm, kteří mají zapsaný úmysl mše svaté;

- nedělní večerní mše sv. bude odsloužena kněžími bez účasti lidu;

- nedělní mše svatá v 9:00 je v hlavní lodi farního kostela a je přenášená online na YouTube kanálu farnosti;

- svaté přijímání podáváme v neděli po skončení mší svatých. Po ranní mši do 8:45, po online mši do 10:15, po mši začínající v 10:30 do 11:45 a odpoledne od 16:30 do 17:00 u hlavního vchodu do kostela;

- příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před každou mší svatou ve Fryštátu, ve čtvrtek a pátek odpoledne již od 16:00;

- fryštátský kostel je během dne otevřený k soukromé modlitbě, je však nutné dodržovat  pravidla vypsaná na vstupních dveřích;

- úřední hodiny ve farní kanceláři tento týden ještě nejsou, stejně tak setkání farních společenství;

- výuka náboženství se bude vrace dle schematu návratu děti do škol;

- v případě nutnosti pomazání nemocných (i ke covidovým pacientům v nemocnici) nebo vyřízení úředních záležitostí nás neváhejte kontaktovat telefonicky;

- pamatujme, že farnost i nadále žije a to generuje výdaje. Pokud chceme, aby farnost žila dál, přispějme na její funkčnost na farní bankovní účet, jehož číslo nalezneme na farním webu. Děkujeme všem, kteří tak již činí.

4. Vzhledem k prodloužení nouzového stavu nebudou v letošním roce rorátní mše svaté. Všechny ranní mše sv. v době adventní tedy budou v 8:00.

5. Úmysly mší svatých na 1. pololetí roku 2021 bude možné zapisovat: v pátek 27.11. od 14:00 do 16:00 pouze a striktně kulatá výročí a v sobotu 28.11. od 9:00 všechny ostatní. Zapisovat budeme ve farní kanceláři. Prosíme, dodržujte pokyny pořadatelů.

6. Na diecézním YouTube kanálu se můžeme každé úterý, čtvrtek a sobotu ve 20:00 připojit k modlitbě růžence za ukončení pandemie.

7. Připomínáme, že do konce listopadu je stále možné získávat plnomocné odpustky přivlastnitelné věrným zemřelým.

8. Ke slavnosti Krista Krále v naší farnosti tradičně patří koncert našich farních hudebníků, který se ale letos konat nemůže. Zveme vás proto, abyste po skončení online přenosu ještě neodcházeli a společně s námi alespoň krátce zavzpomínali na tato setkání v krátkém dokumentu.