Srdečně zdravím všechny zájemce o přijetí Svátosti biřmování.

Je to velká věc, protože je to SVÁTOST KŘESŤANSKÉ DOSPĚLOSTI, a proto je potřeba projít solidní přípravou. Ta trvá podle instrukcí církve aspoň jeden rok a kandidáti biřmování se během ní mají seznámit s naukou církve a také s jejím životem. Kandidáti se mají připravovat ve společenství a to hlavně kvůli společnému prožívání víry, společnému hledání odpovědí na otázky, proto jsou důležitá společná setkání. Více se o Svátosti biřmování můžeš dovědět pod tímto odkazem.

V naší farnosti bude příprava probíhat od listopadu 2022 a skončí před letními prázdninami roku 2023. Na podzim příštího roku, 15. října 2023 pak bude otec biskup Svátost biřmování udílet.