Srdečně zdravím všechny zájemce o přijetí Svátosti biřmování.

Je to velká věc, protože je to SVÁTOST KŘESŤANSKÉ DOSPĚLOSTI, a proto je potřeba projít solidní přípravou. Ta trvá podle instrukcí církve aspoň jeden rok a kandidáti biřmování se během ní mají seznámit s naukou církve a také s jejím životem. Kandidáti se mají připravovat ve společenství a to hlavně kvůli společnému prožívání víry, společnému hledání odpovědí na otázky, proto jsou důležitá společná setkání. Více se o Svátosti biřmování můžeš dovědět pod tímto odkazem.

V naší farnosti bude příprava probíhat od listopadu 2022 a skončí před letními prázdninami roku 2023. Na podzim příštího roku, 15. října 2023 pak bude otec biskup Svátost biřmování udílet.

Co je třeba vědět k přípravě najdeš na plakátku ke stažení:

Jednotlivé přípravy pak budou mít následující strukturu: Na začátek bude vždy přednesená katecheze (cca 30 min), pak bude práce ve skupinkách podle věku (cca 60 min) a zakončíme společným setkáním všech (15 - 30 min). Přípravy budou bývat vždy v pátek od 19. do 21. hodiny v učebně Katechetického domu (budova kde je „Knihkupectví u Sv. Kříže“ nedaleko kostela v Karviné – Fryštátě, vchází se z boční uličky).

K úspěšnému absolvování přípravy je pak potřeba:

- účast na jednotlivých přípravách (jsou povoleny dvě neúčasti)

- účast na aspoň jednom společném víkendu,

- absolvování motivačního rozhovoru

- absolvování závěrečného testu. 

 Na této stránce budeme dávat k dispozici i přednesené přípravy a další aktuality, které se Tě budou, jako kandidáta Biřmování, také týkat.

 Termíny a témata jsou naplánovány následovně:

 

4. 11. 2022

Úvodní setkání  

11. 11. 2022

25. 11. 2022

9. 12. 2022

24. 2. 2023

10. - 12. 3. 2023

Společný víkend - Bohušov

24 .3. 2023

14. 4. 2023

28. 4. 2023

12. 5. 2023

26. 5. 2023

9. 6. 2023

Závěrečný test

22. 10. 2023

Udílení svátosti    

Těšíme se na společné setkávání a sdílení. Věříme, že Ti příprava pomůže k hlubšímu poznání Ježíše a Jeho církve.

 

Přihlásit se je možné do 2. října 2022 pod tímto odkazem.

http://www.doo.cz/prihlaska/281-karvina-birmovani-2022-2023

 

Na společně prožité chvíle se těší realizační tým a kněží farnosti Karviná v čele s farářem, P. Martinem Šmídem. 

Pin It