Před udílením svátosti biřmování v naší farnosti jsme prožili duchovní obnovu. Vedl ji můj dlouholetý kněžský přítel P. Ivan Fišar, toho času výpomocný duchovní ve farnosti Zlín město. Mluvil samozřejmě o Duchu Svatém. O tom jak ho přivolávat, jak se mu otevírat (to bylo v pátek na mši) a v sobotu s biřmovanci a dalšími bavili o víře. Já jsem v sobotu nebyl na celé přednášce a tak se těším, až si vše v klidu poslechnu. Přeji vám totéž. Odkazy pro poslech najdete pod článkem. 

Pin It