3. neděle postní "A" 

Slovo, které k nám dnes přichází, nám ukazuje obraz vyprahlosti, která provází život každého z nás. Prahneme po různých věcech… Po moci, po bohatství, po akceptaci jinými lidmi, po lásce. Je dobré, abychom si to uměli přiznat a je ještě lepší, když umíme naše touhy správně vyhodnotit. Zkusme se dnes zamyslet, k jakému jednání nás vede naše vyprahlost? Zda se nebouříme jako Izraelité na poušti? Anebo zda nekombinujeme po svém, v důsledku čehož se sami za sebe stydíme, a nakonec se vyhýbáme lidem... jako samařská žena z Evangelia, která šla pro vodu v pravé poledne, tehdy, kdy měla jistotu, že nikoho nepotká? 

Dnešní Slovo nám ukazuje Boha, který se neštítí člověka, jenž chyboval nebo padl, ale který pořád a neustále vstupuje do našich kritických situací, aby nás pozvedl, aby nám vrátil důstojnost, kterou jsme někdy sami pošlapali, aby nám vrátil naději, a nakonec aby sám nasytil naši vyprahlost. Zůstává jen jedna otázka: Dovolím Mu to?