Tak jako v jiných letech jste byli zvyklí, že se v této farnosti žehnaly dětem aktovky a jiné školní potřeby, tak i za mého působení v této tradici určitě budeme pokračovat. Akorát to nebude v neděli, nýbrž v první školní den. Srdečně tedy všechny zvu na středeční večerní mši svatou (1.9.) do farního kostela ve Fryštátu. Mše svatá také bude Votivní k Duchu Svatému, tak se budeme modlit o dary pro všechny, kteří se budou podílet na výchově dětí v novém školním roce. Za děti, studenty, učitele, vychovatele i rodiče. 

Pin It