Zveme všechny generace na modlitbu za otevření srdcí pro Ducha svatého, která se bude konat v sobotu 25. září v 17 hodin ve farním kostele. Bude se konat formou adorace s písněmi a chválami a zvány jsou i rodiny s dětmi - pro děti bude nachystaný dětský koutek. Doprovázet bude Klára Němcová a Karolína Chovancová z Diecezního centra mládeže.