Vstupujeme do růžencového měsíce října. Společnou nedělní modlitbu růžence budeme prožívat před každou dopolední mší svatou. Prosíme, aby se společenství naší farnosti zapsala na konkrétní neděle a také aby napsala jména členů svého společenství, kteří povedou modlitbu před danou mší. Rozpis je u sakristie. Pamatujme na modlitbu růžence také ve svých domovech.

 

Pin It