I v naší farnosti se pomalu rozjíždí synodální proces, který zahájil v září v Římě papež František a v naší diecézi pak týden na to otec biskup Martin David, apoštolský administrátor. Jedná se prakticky a zjednodušeně řečeno o to, abychom se v církvi naučili mezi sebou komunikovat, naslouchat si a to vše za pomoci Ducha Svatého, který v církvi působí. Ta komunikace a naslouchání je velmi důležité a to hlavně i mezi klérem, těmi, kteří mají v církvi zodpovědnost a laiky. Některá společenství a skupiny už se nad předloženými tématy zamýšlejí a diskutují nad nimi. Samozřejmě do synodního procesu se může zapojit jakákoli skupinka v naší farnosti. Materiály jsou k dispozici na diecézním webu a také na webu České biskupské konference. O vzniku skupinky prosím informujte našeho farního koordinátora, Danku Szajter a nebo přímo mě, vašeho faráře.   

Pin It