Ve věku 74 let odešel do domu Otce, Pána života a smrti náš otec biskup František. Víme, že v posledních letech života si nesl kříž nemoci. Také ale vzpomínám na mnoho pěkných chvil s ním a jsem mu osobně vděčný za dar svátosti kněžství, kterou jsem přijal z jeho rukou. Také mu chci poděkovat za jeho laskavé srdce a otevřené dveře pro všechny kněze. Přiznám se, že mě často udivovalo, jak pravidelně pamatoval, často i telefonicky na přání k narozeninám, nebo i při úmrtí rodičů. Modleme se za něj a prosme Nebeského Otce, aby se přijal do věčné slávy. 

Pin It