Před dvěma byl tento den vyhlášen vůbec poprvé a letos připadá na 23. července. Papež František také tento na tento den vyhlásil speciální odpustky, které můžeme ten den získat zvláštní péčí o naše seniory a prarodiče. Ale především tyto odpustky mohou získat sami senioři a prarodiče a to za splnění obvyklých podmínek (...)

(svátostná zpověď, eucharistické přijímání a modlitba na papežův úmysl), a pokud se v ten zúčastní mše svaté, kterou bude sloužit Svatý otec ve Vatikánské bazilice, nebo různých akcí, které se budou konat po celém světě, pokud při tom budou vedeni opravdovým duchem pokání a lásky. Mohou je také získat staří lidé, kteří jsou nemocní, a všichni ti, kteří se z vážného důvodu nemohou vzdálit ze svých domovů a duchovně se zapojí do bohoslužeb Světového dne seniorů, přičemž obětují Bohu své modlitby, bolesti a utrpení. Apoštolská penitenciárie nakonec žádá kněze, aby s ochotou a velkorysostí vytvořili čas a prostor ke slavení svátosti pokání.

Pin It