I v letošním roce zveme děti, aby pomohli prožít farnosti Slavnost všech svatých. Aktivita spočívá v tom, že děti si na tuto slavnost 1.11. na mši svatou v 18.00 hodin připraví masku nějakého světce a krátké představení "svého" světce. Pokud bude pěkné počasí, bude pro děti krátká stezka. Pod článkem je možné se podívat na plakátek.

 

Pin It