Pravidelně se v naší farnosti pořádá koncert komorního sboru a scholy z naší farnosti. Zazní jak klasický program pro sbor, tak druh písní, které zpívá naše schola při bohoslužbách. Všechny srdečně zveme. Koncert bude ve farním kostele Povýšení Svatého kříže v neděli 20. listopadu a začíná v 15.30 hodin. Určitě se už všichni těšíme.  

Plakátek ke stažení:

Pin It