Ve středu 11. ledna 2023 během generální audience v aule Pavla VI. začal papež František novou sérii svých katechezi pod názvem “Vášeň pro evangelizaci: Apoštolská horlivost věřícího”. První katecheze z tohoto cyklu nese název “Povolání k apoštolátu”. Tato Katecheze byla uvedena následujícím čtením: Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: „Pojď za mnou!“ On vstal a šel za ním. Když potom seděl u stolu v domě, hle, mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky. Farizeové to uviděli a řekli jeho učedníkům: „Jak to, že váš Mistr jí s celníky a hříšníky?“ On to uslyšel a řekl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to je: ‚Milosrdenství chci, a ne oběť.‘ Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“ (Mt 9,9-13)
Katecheze Svatého Otce je možné také pravidelně sledovat i přeložené do češtiny. A to například v audio podobě (...)
na stránkách Vatikánu: 
Nebo si je můžete přečíst také česky i v textové podobě na následující adrese:
 
Audio podoba se dá stahovat také jako podcast v obvyklých podcastových aplikacích jako Google podcasty, Spotyfy, Apple podcasty apod. 
Pin It