V červnu pro kněze může nastat tzv. "období čbk", tedy času banánových krabic. V karvinské farnosti nás to v tomto roce potkalo oba a tak se stěhujeme. Já, Martin Šmíd jdu jako farář do farnosti Nový Bohumín a otec Dawid Kantor jako kaplan do farnosti Ludgeřovice. Chtěli bychom touto cestou poděkovat Vám, svým farníkům a příznivcům za pomoc v pastorační službě, ale i v životě a samozřejmě i poprosit za odpuštění, pokud se nám něco nepovedlo, nebo jsme někomu ublížili. Na místo faráře přijde do Karviné P. Jan Szkandera, dosavadní farář v Kravařích a na místo kaplana P. Petr Plachký, dosavadní farář v nedalekém Rychvaldu. Pokud byste se chtěli s námi odcházejícími rozloučit, je tato možnost v neděli 7. července od 15.00 hodin krátkou bohoslužbou v kostele a pak posezením na prostranství před kostelem a farou.  

Pin It