Bohoslužby ve farním kostele Povýšení sv. Kříže:
 
Pondělí 8:00 PL f      –
Úterý
8:00 CZ f*      –
Středa        – 18:00 CZ f
Čtvrtek
8:00 CZ f 18:00 PL f
Pátek 8:00 PL f 18:00 CZ f*
Sobota 8:00 CZ f 18:00 PL f*
Neděle
7:30 PL f;    9:00 CZ f; 18:45 CZ f*
 
Čtvrtek - po ranní mši sv. až do mše večerní je celodenní výstav a možnost adorace Krista v Eucharistii (v Moravské kapli)
f - mše sv. ve farním kostele – hlavní loď
m - mše sv. v Moravské kapli farního kostela
f/m - páteční ranní mše sv.: jen na 1. pátek v měsíci mše sv. bude ve farním kostele, v ostatní pátky v měsíci mše svaté budou v Moravské kapli
 
* úterý 8:00 a neděle 18:45 – recitovaná mše svatá
* pátek - 18:00 - každý 3. pátek v měsíci (během školního roku) je mše svatá určená zvláště pro rodiny s dětmi
* sobota - večerní mše sv. s nedělní platnosti
 
 
Filiální kostel sv. Marka:
Bohoslužby církve římskokatolické: Pondělí v 8.00 hodin polsky a ve středu v 18.00 česky 
Bohoslužba církve řeckokatolické: každou neděli v 8:00 hod. 
Bohoslužba církve československé husitské: každou neděli v 10:00 hod.
 
Kaple sv. Anny v Karviné-Ráji
Pravidelné bohoslužby zde nejsou, pouze poutní mše okolo svátku sv. Anny. Pro přesný termín sledujte Farní ohlášky. 
 
Společenský sál Rehabilitačního sanatoria, Čsl. armády 2954/12, Karviná-Hranice
Mše svatá s nedělní platností je zde každou sobotu v 16.00 hodin v českém jazyce. 
 
Kaple DPS "U Lesa", U Lesa 871/34D, Karviná - Ráj (v suterénu)
Míváme zde bohoslužby jednou měsíčně, většinou třetí čtvrtek čtvrtek v měsíci a to v 10.00 hodin. Přesný termín se dozvíte na faře (viz kontakty farnosti)
 
Kaple v "Domově Alzheimer", Lázeňská 48/41, Karviná - Lázně Darkov
Zde jsou bohoslužby 2x do měsíce vždy v pátek v 10.00 hodin. Přesné informace o termínech se dovíte také na faře (viz kontakty farnosti)
 
Pin It