Bohoslužby ve farním kostele Povýšení sv. Kříže (letní čas - pandemická opatření):
 
Pondělí 7:00 PL f    
Úterý
7:00 CZ f    
Středa     18:00 CZ f 
Čtvrtek
7:00 CZ f   18:00 PL f
Pátek 7:00 PL f   18:00 CZ f
Sobota 7:00 CZ f   18:00 PL f*
Neděle
7:30 PL f;    9:00 CZ/PL současně f/web; 10:30 CZ/PL střídavě f;   18:45 CZ f
 
Čtvrtek - po ranní mši sv. až do mše večerní je celodenní výstav a možnost adorace Krista v Eucharistii (v Moravské kapli)
m - mše sv. v Moravské kapli farního kostela
f - mše sv. ve farním kostele - hlavní loď
r - roráty (v době adventní každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek v 6:30 hod. ve farním kostele)
f/m - páteční ranní mše sv.: jen na 1. pátek v měsíci mše sv. bude ve farním kostele, v ostatní pátky v měsíci mše svaté budou v Moravské kapl
* Pátek - 18:00 - každý 3. pátek v měsíci (během školního roku) je mše svatá určená zvláště pro rodiny s dětmi
* Sobota - večerní mše sv. s nedělní platnosti
 
Májové pobožnosti ve farním kostele:
- ve středy bezprostředně po večerní mši sv. - Májová pobožnost (CZ)
- w czwartki bezpośrednio po wieczornej mszy św. - Nabożeństwo majowe (PL)
- v pátky bezprostředně po večerní mši sv. Májová pobožnost (CZ)
- w soboty bezpośrednio po wieczornej mszy św. - Nabożeństwo majowe (PL) 
- v neděle bezprostředně po mši sv. začínající v 9:00 - Májová pobožnost (CZ)
 
Filiální kostel sv. Marka:
Bohoslužby církve římskokatolické: po celou dobu pandemických opatření - nejsou
Bohoslužba církve řeckokatolické: každou neděli v 8:00 hod. 
Bohoslužba církve československé husitské: každou neděli v 10:00 hod.
 
Kaple sv. Anny v Karviné-Ráji
Po celou dobu platnosti pandemických opatření bohoslužby v kapli nejsou. 
Pouť u sv. Anny bude v neděli 26.07.2020; mše sv. v 8:00 (PL) a v 10:00 (CZ); v 15:00 hod. - eucharistická pobožnost (CZ/PL).
 
Společenský sál Rehabilitačního sanatoria, Čsl. armády 2954/12, Karviná-Hranice
Po celou dobu pandemických opatření - bohoslužby nejsou. 
 
Kaple DPS "U Lesa", U Lesa 871/34D, Karviná - Ráj (v suterénu)
Po celou dobu pandemických opatření - bohoslužby nejsou. 
 
Kaple v "Domově Alzheimer", Lázeňská 48/41, Karviná - Lázně Darkov
Každý 2. a 4. pátek v měsíci v 10:00 hod. (CZ).