Bohoslužby ve farním kostele Povýšení sv. Kříže (letní čas):
 
Pondělí      
Úterý
7:00 CZ f    
Středa      
Čtvrtek
7:00 CZ f   18:00 PL f
Pátek 7:00 PL f   18:00 CZ f
Sobota 7:00 CZ f   18:00 PL f*
Neděle
7:30 PL f;    9:00 CZ f; 10:30 CZ/PL střídavě, f;   18:45 CZ f
 
Čtvrtek - po ranní mši sv. až do mše večerní je celodenní výstav a možnost adorace Krista v Eucharistii (v Moravské kapli)
m - mše sv. v Moravské kapli farního kostela
f - mše sv. ve farním kostele - hlavní loď
r - roráty (v době adventní každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek v 6:30 hod. ve farním kostele)
f/m - páteční ranní mše sv.: jen na 1. pátek v měsíci mše sv. bude ve farním kostele, v ostatní pátky v měsíci mše svaté budou v Moravské kapl
* Pátek - 18:00 - každý 3. pátek v měsíci (během školního roku) je mše svatá určená zvláště pro rodiny s dětmi
* Sobota - večerní mše sv. s nedělní platnosti
 
Májové pobožnosti ve farním kostele:
- ve středy bezprostředně po večerní mši sv. - Májová pobožnost (CZ)
- w czwartki bezpośrednio po wieczornej mszy św. - Nabożeństwo majowe (PL)
- v pátky bezprostředně po večerní mši sv. Májová pobožnost (CZ)
- w soboty bezpośrednio po wieczornej mszy św. - Nabożeństwo majowe (PL) 
- v neděle bezprostředně po mši sv. začínající v 9:00 - Májová pobožnost (CZ)
 
Filiální kostel sv. Marka:
Bohoslužby církve římskokatolické: od 1. září 2020: pondělí v 7:00 PL a středa v 18:00 CZ
Bohoslužba církve řeckokatolické: každou neděli v 8:00 hod. 
Bohoslužba církve československé husitské: každou neděli v 10:00 hod.
 
Kaple sv. Anny v Karviné-Ráji
Od 1. září 2020 mše sv. budou v v pondělí v 18:00 hod. střídavě CZ/PL
 
Společenský sál Rehabilitačního sanatoria, Čsl. armády 2954/12, Karviná-Hranice
Od neděle 6. září 2020 mše svaté budou každou neděli v 7:30 CZ. 
 
Kaple DPS "U Lesa", U Lesa 871/34D, Karviná - Ráj (v suterénu)
Od 3. září mše sv. budou každý 1. čtvrtek v měsíci v 9:00 hod. (CZ).
 
Kaple v "Domově Alzheimer", Lázeňská 48/41, Karviná - Lázně Darkov
Každý 2. a 4. pátek v měsíci v 10:00 hod. (CZ).