Ministrantský tábor pro kluky od oltáře a ty, kteří by se chtěli k ním přidat :) se uskuteční ve dnech od 08.08. do 15.08.2020 v domě PZKO v Milíkově. Cena: 2000,- Kč.

Přihlášky od 17.05.2020 od 12:00 hod. na adrese: http://www.doo.cz/prihlaska/115-karvina-ministrantsky-tabor-2020

 

Cena tábora: 2000,- Kč za dítě. Platbu za tábor, proveďte, prosím, nejpozději od 01.07. do 31.07.2020 hotově ve farní kanceláři nebo převodem na farní bankovní účet: 1721323349/0800 s VS: 81508, variabilní symbol je nutné uvést! 

V případě, že byste potřebovali kontaktovat organizátory obraťte se na Ing. Josefa Bogocze (777 697 962) nebo P. Mgr. Davida Kantora (731 732 587). 

aktualizace k 04.07.2020 

Drazí Farníci, Farnice a Farničata.

V době  nouzových opatření bude naše farnost fungovat následujícím způsobem:

1. BOHOSLUŽBY

- nedělní bohoslužby ve farním kostele ve Fryštátu: 7:30 (pl), 9:00 (cz), 10:30 (cz/pl - střídavě), 18:45 (cz)

- nedělní bohoslužby ve farním kostele v Dolech: 10:30 (pl/cz - střidavě, opačně než ve Fryštátu) - neděle 05.07. a 19.07. - česky a neděle 12.07. a 26.07. - polsky.


– maximální počet účastníků mše sv. je vládou stanoven na 100 osob, dodržujte však dvoumetrové odstupy

– při vstupu do kostela si vydezinfikujte ruce

– vstup na bohoslužbu bude pouze hlavním vchodem

– po celý čas, kdy jste v kostele musíte mít ústa i nos zahaleny rouškou

– v kostele sedejte pouze na místa vyznačená křížkem, stání nebo sezení mimo tato místa není možné

Farní časopis Naše farní rodina / Nasza rodzina parafialna  je také dostupný v elektronické podobě...

Letní farní tábor na který zveme děti od 1. do 6. tř. ZŠ se uskuteční ve dnech od 18.07. do 25.07.2020 v Pohoři (vesnička hned vedle Oder). Čas a místo odjezdu bude upřesněno. Je nutné aby dítě bylo vybaveno spacákem a karimatkou.

Registrace probíhá od 1. 3. 2020 12:00 do 31. 5. 2020 23:59 na adrese: http://www.doo.cz/prihlaska/106-farni-tabor-2020

Cena tábora: 2000,- Kč za 1. dítě z rodiny; 1900,- Kč za 2. dítě z rodiny; 1800,- Kč za 3. dítě z rodiny. Platbu za tábor, proveďte, prosím, nejpozději do 15.06.2020 hotově ve farní kanceláři nebo převodem na farní bankovní účet: 1721323349/0800 s VS: 182507, variabilní symbol je nutné uvést! 

V případě, že byste potřebovali kontaktovat organizátory obraťte se na Vojtěcha Wawreczku (739 930 996) nebo Veroniku Tvrdoňovou (739 742 499).