19.07.2015 CZ 

 1.  Slavíme dnes 16. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka je měsíční na opravy. Pán Bůh zaplať za každý Váš dar!
 2. Tento týden v liturgii budeme prožívat:
  • ve středu - památka sv. Marie Magdalény;
  • ve čtvrtek - svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy. 
 3. Do konce srpna platí prázdninový pořad bohoslužeb, to znamená, že v pondělí a úterý jsou pouze ranní mše sv. v 7:00 a ve středu pouze večerní mše sv. v 18:00 hod. Ve středu nejsou také úřední hodiny. 
 4. V sobotu 25. července, ve 12:00 hod. do manželství vstoupí pan Martin Tartaini z Dětmarovic a slečna Zuzana Huplíková z Karviné.
 5. Příští víkend budeme prožívat poutě v kaplích sv. Anny, které jsou na území naši farnosti. V kapli sv. Anny v Darkově poutní mše sv. bude v sobotu v 16:00 hod. V kapli sv. Anny ve Starém Ráji poutní mše sv. budou v neděli v 8:00 (PL) a v 10:00 (CZ), odpoledne v 15:00 hod. bude eucharistická pobožnost se svátostným požehnáním v obou jazycích.  
 6. Po celou dobu letních prázdnin, každou sobotu od 10:00 do 16:00 hod. je pro návštěvníky zpřístupněn šikmý kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné - Dolech.
 7. Včera začala 25. jubilejní  pěší pouť Těšínska do Częstochové, které se také účastní naší farnici. Doprovázejme je také modlitebně. 
 8. Na svých cestách nezapomínejme na náš vztah k Bohu, který se také projevuje účastí na nedělní mši svaté v místě, kde jsme.
 9. Na farních webových stránkách najdete termíny dvou prázdninových cyklů příprav pro snoubence, kteří chtějí vstoupit do manželství ještě během letošního roku.