...někdy se ji také říká svátost křesťanské dospělosti, kterou člověk říká ano svému křtu, přijímá obdarování Ducha Svatého a má se stát zodpovědnějším ve své víře. Tuto svátost lze zpravidla přijmout po dovršení 15 let.

Plánujeme,  že v našem farním společenství biřmování bude v roce 2022, zahájení přípravy bude v září 2021 r.  

Pin It