V naší farnosti připravujeme k prvnímu sv. přijímání pouze pokřtěné dospělé, a to v rámci jednoroční přípravy k biřmování. Této přípravě slouží kurz základů víry, který probíhá každé 3. pondělí v měsíci, stejně jako pro připravující se ke křtu sv. 

 

Termínem prvního svatého přijímání je nejčastěji Zelený čtvrtek.

Dosud nepokřtění zájemci o možnost přijímání eucharistie ve mši sv. procházejí nejprve přípravou ke křtu v kurzu základů víry, na jejímž konci je přijetí tří svátostí - křtu, biřmování a eucharistie (první přijímání).

Obecně mohou v rámci mše sv. příjímat pouze pokřtění katolíci, kteří běžně praktikují i ostatní svátosti (zejména svátost smíření). Zájemci z řad nekatolických společenství, kteří pojímají eucharistii katolickým způsobem (reálná přítomnost Krista ve svátosti), mohou za určitých podmínek k eucharistii také přistoupit, vždy však po předchozí domluvě s knězem.

Jinak je Eucharistie, jakožto nevznešenější svátost Církve, udílená během každé mše sv. 

K Prvímu svatému přijímání děti se připravují v rámci vyučování náboženství v 2. a 3. třídě ZŠ. V roce 2018 1. svaté přijímání děti bude 27.05.2018. 

Boží Tělo 2015
Boží Tělo 2015 Boží Tělo 2015
Boží Tělo 2015
Boží Tělo 2015 Boží Tělo 2015
Boží Tělo 2015
Boží Tělo 2015 Boží Tělo 2015

Pin It