Cítíš-li, že Tě Pán volá k této službě, neboj se odpovědět ano a kontaktuj faráře. Příprava ke kněžství spočívá v přípravném roce v Teologickém konviktu v Olomouci a pak pětileté formaci v Arcibiskupském kněžském semináři také v Olomouci. Tato formace je spojená se studiem teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jelikož se jedná o vysokoškolské studium, nezbytně nutnou podmínkou je pozitivně absolvovaná maturitní zkouška na jakékoliv střední škole, nehledě na to, zda bylo to gymnasium nebo průmyslovka. 

Pin It