Karvinští zvoníci pořádají dobrovolnou akci formou soutěže pro jejich děti, ministranty a děti jejich přátel pod názvem

„Čistá Karviná“

 

Termín akce: Duben - květen 2021.

Cíl akce:

-        Strávit v době pandemie s našimi dětmi a blízkými čas v přírodě, který je věnován dobré věci.

-        Sběr odpadků (plast, papír, sklo, plech, … kromě organických) v jakékoliv části Karviná (lesy, louky, parky, naučné stezky, cyklostezky – prostě vám příjemná místa), kromě sídlišť, hlavních cest, apod. Pro kontrolu je nezbytné sbírat všechny odpadky nejen objemné 😊. Nesbíráme odpadky, které se nevejdou do pytle (pneumatiky, karoserie aut,…). Zajímavé kousky nafotit a poslat. Nejzajímavější nález bude oceněn.

-        Posbírat co nejvíce odpadu a ukázat našim dětem, že odpadky nepatří do přírody, ale do koše.

Přihlašovací podmínky:

Přihlašuje se vždy dítě do 15 let včetně! Přihlášeno může být jedno i více dětí jedním dospělým, kterému mohou pomáhat ostatní členové rodiny a přátelé.

Přihlásit děti můžete pouze osobně a to od 22.3.2021 do 26.3.2021 v době od 7 do 12 hodin na adrese Borovského 262/98, Karviná Ráj (zvonek IHAS) nebo dle dohody mimo tuto dobu a termín na kontaktu: Tadeáš Podstawka – 739 056 035, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Přihlášení provádí zákonný zástupce nebo odpovědná dospělá osoba. Při přihlášení budou sděleny dotazy a přiděleny pytle dle požadavku (zatím max. 25 ks 😊)

Podmínky sběru:

-        Místo (úsek) sběru si každý zvolí sám. Přihlášený napíše na WatsApp (bude vytvořena po odsouhlasení skupina přihlášených) termín a místo (nejlépe i foto před zahájením), kde úklid právě provádí nebo den, kdy se tam chystá, což umožní jednak kontrolu a jednak tím zabráníme i nechtěnému se potkání více skupin, což by bylo minimálně neefektivní.

-        Sběr do obdržených pytlů (pytel se počítá pouze plný a nahoře zavázaný). Pytle si každý odnáší sám do kontejneru nebo v případě, že se bude jednat o větší počet, pytle umístit nejlépe u koše, popelnice na městském pozemku a zajistíme po identifikaci svoz.

-        Jako důkaz sběru pošle dospělý po ukončení sběru fota dítěte s dospělým a příslušnými pytli na místě ukončení. Z fota musí být zřejmé, pokud možno i počet pytlů, který se uvede i písemně na WhatsApp

-        Odpadky nemůžou sbírat jen samotné děti, ale vždy s dospělým, který i ručí za bezpečnost.

-        Hrajeme fair play

-        Organizátoři neručí za bezpečnost sbírajících

Ostatní:

-        Pytle jsou zajištěny a vyzvednutí bude u osobní registrace. Není možno sbírat do vlastních pytlů jiného obsahu (120l).

-        Rukavice a jiné pomůcky si zajišťuje každý sám.

Odměna:

Ukončení soutěže: 31.5.2021

Vyhodnocení: bude upřesněno místo a datum.

Kromě dobrého pocitu budou pro všechny (přihlášené) děti, které se aktivně zúčastní, připravené drobné odměna dále pro ty, kteří chtějí nasbírat co nejvíce odpadků a vyhrát budou připraveny věcné ceny. Podařilo se nám sehnat sponzora pro věcné ceny v minimální hodnotě 10 tis. Kč. Samozřejmě další sponzoři jsou vítání a plánujeme v případě pozitivního ohlasu i další akce.

Rozhodčí komisí v případě sporu, které nepředpokládáme, a i kontrolní komisí pro nahodilé kontroly je VV zvoníků:

Adam Bogocz, Tadeáš Podstawka, Petr Miškař.

1. místo                       Mobil (smartphone) v hodnotě cca 5000 Kč Xiaomi Redmi 9, 3GB/32GB, Ocean Green

2. místo                       Lego stavebnice v hodnotě cca 2000,- Kč

3. místo                       Lego stavebnice v hodnotě 1500,- Kč

4. místo                       Lego stavebnice v hodnotě 1000,- Kč

5. místo                       Lego stavebnice v hodnotě 500,- Kč

6. místo – X místo        věcné ceny cca v hodnotách 100 Kč dle pořadí

 

Słowo biskupów w sprawie spisu ludności 2021

Bracia i Siostry,

27 marca 2021 rozpocznie się spis ludności, który ostatnio odbył się przed dziesięcioma laty. Podobnie jak wtedy i tym razem odpowiedź na pytanie o przynależność konfesyjną jest dobrowolna.

Z punktu widzenia Kościoła Katolickiego przynależność konfesyjna jest dana chrztem. Katolikiem jest ten, kto był ochrzczony w Kościele Katolickim, a fakt ten był zapisany w kościelnych metrykach.  
W okresie ostatnich stu lat ewidencja wyznania religijnego przeszła kilkoma zmianami i aktualnie jest dobrowolna. Czeska Konferencja Episkopatu opublikowała dane statystyczne, akceptowane przez środowisko specjalistów, które mówią, że w Republice Czeskiej aktualnie jest 4,591 miliona osób ochrzczonych w Kościele Katolickim, czyli 43% mieszkańców.

Pomimo tego trzeba się przyznać do swojego Kościoła także podczas spisu ludności. Dlatego właśnie prosimy, abyście wypełnili rubrykę B10 tak, że zaznaczycie tekst: Věřící – hlásící se k církvi, a pod nim napisali bądź: Římskokatolická církev albo Řeckokatolická církev według tego, do którego Kościoła przynależycie.  

Być może twierdzicie, że to nie jest istotne, ale prawdziwe jest twierdzenie odwrotne. Czym mniej katolików się przyzna do swojego Kościoła tym mniejszy będzie Kościół w oczach instytucji państwowych. Stanie się partnerem o mniejszym znaczeniu, z którym mniej się będą liczyć i którego głos będzie słabiej słyszalny. Z poprzedniego spisu ludności wiemy, że pomimo tego, że połowa społeczeństwa na to pytanie nie odpowiedziała, to urzędy państwowe, media, nauki społeczne potraktowały liczbę ze spisu (1,082 miliona) jako liczbę wierzących czy katolików. Tego ilu wierzących czy katolików pozostało ukrytych w tej milczącej połowie już się nigdy nie dowiemy.

Spis ludności może wzbudzać wiele sprzeciwów. Jednym z nich jest także twierdzenie, że Kościół jest zepsuty i zdyskredytowany i dlatego nie zasługuje na to, abym się z nim utożsamił. Tak, ludzkie oblicze Kościoła nie musi być atrakcyjna dla każdego, ale nie przestaje być wspólnotą bardziej bądź mniej grzesznych ludzi. Kościół nieustannie potrzebuje odnowy, ale dystansowaniem się od Niego nie pomagamy mu. Przyznajmy się do swojego Kościoła i troską o własną świętość postarajmy się o jego lepszy kredyt.

Pamiętajmy także o obietnicy Jezusa: Do każdego, kto się przyzna do mnie przed ludźmi i ja się przyznam przed mym Ojcem w niebie (Mt 10, 32).

Jeszcze raz prosimy: przyjmijcie to zaproszenie do wzięcia udziału w spisie ludności. Pokażmy, że jesteśmy katolikami. Powiedzmy społeczeństwu: bierzcie nas pod uwagę.

Z serca Wam błogosławią

Biskupi Czech, Moraw i Śląska

Farní tábor pro děti od 1. do 9. tř. ZŠ v Travné od 17.07 do 24.07.2021. Nutný spacák, postele a matrace jsou na místě. Cena: 2.600,- Kč za 1. dítě, 2.300,- Kč za 2. a každé další dítě z rodiny. Vzhledem k pandemické situaci v ceně je doprava zvláštním autobusem z Karviné do Travné a zpět, nebude použitá hromadná doprava. 

Přihlášky od 01.03.2021, od 18:00 hod. na adrese: http://www.doo.cz/prihlaska/184-karvina-farni-tabor-2021 

Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021

Bratři a sestry,

27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Tak jako minule, i tentokrát bude odpověď na otázku příslušnosti k náboženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná.

Z pohledu katolické církve je příslušnost k církvi dána křtem. Katolík je ten, kdo byl v církvi katolické pokřtěn, a tato skutečnost byla zaznamenána do církevních matrik.
Za posledních sto let prošla evidence náboženského vyznání a příslušnosti k církvi několika změnami, a nyní je dobrovolná. Česká biskupská konference v roce 2020 publikovala statistický údaj, akceptovaný odbornou veřejností, který říká, že v České republice je v současnosti pokřtěno v katolické církvi 4,591 mil. obyvatel, tedy 43 % obyvatelstva.

Přesto je třeba se ke své církvi přihlásit i při sčítání lidu. Proto Vás vyzýváme, abyste vyplnili údaj v kolonce B10 tak, že zaškrtnete text: Věřící – hlásící se k církvi, a pod tím napsali buď Římskokatolická církev nebo Řeckokatolická církev podle toho, které církve jste členem.

Možná si řeknete, že to není důležité, ale opak je pravdou. Čím méně katolíků se ke své církvi přihlásí, tím menší bude církev v očích státu. Stane se méně významným partnerem, s nímž se méně počítá a jehož hlas bude méně slyšet. Z minulého sčítání víme, že i když se téměř polovina obyvatel rozhodla na tuto otázku neodpovědět, státní úřady, média i společenské vědy číslo ze sčítání (1,082 mil.) považovaly za počet věřících či katolíků. Kolik dalších věřících a katolíků zůstalo ukryto v oné mlčících polovině sčítaných, se už nikdy nedozvíme.

Proti sčítání může být mnoho námitek. Jednou z nich je i názor, že církev je zkažená a zdiskreditovaná, a proto si nezaslouží, abych se k ní přihlásil. Ano, lidská stránka církve nemusí pro každého přitažlivá, ale nepřestává být společenstvím více či méně hříšných lidí kolem Krista. Církev potřebuje obnovu stále, ale tím, že se od ní distancujeme, jí nepomůžeme. Přihlasme se k ní a pak se snažme především úsilím o vlastní svatost o její lepší kredit.

Pamatujme taky na Ježíšův příslib: Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi (Mt 10, 32).

Ještě jednou prosíme: přijměte výzvu vyslovit se ve sčítání lidu. Dejme najevo, že jsme katolíci. Řekněme společnosti: Počítejte s námi.

Ze srdce vám žehnají

biskupové Čech, Moravy a Slezska

Před 150 lety prohlásil blahoslavený Pius IX. svatého Josefa patronem církve. Papež František chtěl připomenout toto výročí a využít je jako příležitost k prohlou- bení úcty k tomuto velkému světci. Vydal proto apoštolský list Patris corde a vyhlásil Rok svatého Josefa, který potrvá od 8. 12. 2020 do 8. 12. 2021.