Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: "Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou" (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají. 

Zpovídá se...

- vždy půl hodiny před každou mší sv. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosíme, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů nebude možná zpověď před nedělní mší svatou v 9:00 hod. 

- každý čtvrtek od 17:00 hod. až do večerní mše sv. 

- každý pátek od 17:00 hod. až do večerní mše sv. 

- před velikonočními a vánočními svátky je rozšířená možnost přistoupit ke svátosti smířeni. Konkrétní časy jsou vždy zveřejněny na našich stránkách. O před-svátečních nedělích je v 15:00 hod. kající bohoslužba a pak možnost zpovědi u cizích zpovědníků.

- standardně ve farním kostele Povýšení sv. Kříže zpovídáme v Moravské kapli (z hlavní lodě kostela vlevo, přes Křestní kapli a pak dveře vpravo - kaple podél presbytáře)

- zpovídáme česky, polsky a slovensky

- vzhledem k tomu, že trpělivost očekávajících ve frontě do zpovědnice je omezená (a někdy i silně omezená) a potřebujete duchovní rozhovor, nebo delší zpověď, kontaktujte raději někoho ze zpovědníků a domluvte se na nějakém jiném, vhodném termínu.

Pin It