Slavíme dnes slavnost Seslání Ducha Svatého a touto slavností končíme dobu velikonoční. Dnešní bohoslužbu, celebrovanou v 9:00 hod. můžete sledovat zde: https://youtu.be/-mLIstEwrLA

Ministrantský tábor pro kluky od oltáře a ty, kteří by se chtěli k ním přidat :) se uskuteční ve dnech od 08.08. do 15.08.2020 v domě PZKO v Milíkově. Cena: 2000,- Kč.

Přihlášky od 17.05.2020 od 12:00 hod. na adrese: http://www.doo.cz/prihlaska/115-karvina-ministrantsky-tabor-2020

 

Cena tábora: 2000,- Kč za dítě. Platbu za tábor, proveďte, prosím, nejpozději od 01.07. do 31.07.2020 hotově ve farní kanceláři nebo převodem na farní bankovní účet: 1721323349/0800 s VS: 81508, variabilní symbol je nutné uvést! 

V případě, že byste potřebovali kontaktovat organizátory obraťte se na Ing. Josefa Bogocze (777 697 962) nebo P. Mgr. Davida Kantora (731 732 587). 

Letní farní tábor na který zveme děti od 1. do 6. tř. ZŠ se uskuteční ve dnech od 18.07. do 25.07.2020 v Pohoři (vesnička hned vedle Oder). Čas a místo odjezdu bude upřesněno. Je nutné aby dítě bylo vybaveno spacákem a karimatkou.

Registrace probíhá od 1. 3. 2020 12:00 do 31. 5. 2020 23:59 na adrese: http://www.doo.cz/prihlaska/106-farni-tabor-2020

Cena tábora: 2000,- Kč za 1. dítě z rodiny; 1900,- Kč za 2. dítě z rodiny; 1800,- Kč za 3. dítě z rodiny. Platbu za tábor, proveďte, prosím, nejpozději do 15.06.2020 hotově ve farní kanceláři nebo převodem na farní bankovní účet: 1721323349/0800 s VS: 182507, variabilní symbol je nutné uvést! 

V případě, že byste potřebovali kontaktovat organizátory obraťte se na Vojtěcha Wawreczku (739 930 996) nebo Veroniku Tvrdoňovou (739 742 499). 

 

Drazí Farníci, Farnice a Farničata.

V době rozvolňování nouzových opatření (tedy od 11. května) bude naše farnost fungovat následujícím způsobem:

1. BOHOSLUŽBY

- nedělní bohoslužby: 7:00 (pl), 9:00 (cz/pl), 11:00 (cz), 14:00 (cz), 16:45 (pl), 18:45 (cz) platí až od neděle 17.05.2020!!!

– až do odvolání bude mše sv. v 9:00 živě přenášena na farním kanálu YouTube

– zvláště osobám nad 65 let doporučujeme, aby stále zůstávaly doma; pořád platí splnění nedělní povinnosti účasti na mši svaté sledováním živého přenosu prostřednictvím dostupných médií

– v neděli bezpodmínečně respektujte pokyny pořadatele u vstupu do kostela

- ve všední dny: všechny mše sv. budou pouze v hlavní lodi farního kostela a dle standardního pořadu bohoslužeb

- až do odvolání nebudou bohoslužby v kostele v Dolech, kostele sv. Marka ani v kapli v Ráji, v rehabilitačním sanatoriu, v DPSkách, v Domově Alzheimer a Domově důchodců

- pro všechny bohoslužby platí:

– maximální počet účastníků mše sv. je vládou stanoven na 100 osob, proto prosíme o bezpodmínečné respektování tohoto limitu

– z organizačních důvodů přicházejte do kostela nejdřív 30 a nejpozději 5 minut před zahájením bohoslužby

– při vstupu do kostela si vydezinfikujte ruce

– vstup na bohoslužbu bude pouze hlavním vchodem

– po celý čas, kdy jste v kostele musíte mít ústa i nos zahaleny rouškou

– v kostele sedejte pouze na místa vyznačená křížkem, stání nebo sezení mimo tato místa není možné

– znamení pokoje během bohoslužby se vynechává

– svaté přijímání se podává pouze vestoje a pouze na ruku

– před přijetím Těla Páně si sundejte roušku, následně předložte ruce pro přijetí Těla Páně; konsekrovanou Hostii nikam neodnášejte, ihned přijměte, poté se zahalte rouškou a vraťte se na své místo

– při příchodu ke svatému přijímání zachovejte odstupy 2m

– prosíme, nezdržujte se v kostele po ukončení bohoslužby (zvláště v neděli)

– WC v katechetickém domě nebudou do konce pandemického období dostupná

2. POHŘBY

- od 11. května se konají standardním způsobem ve farním kostele (se mší svatou) a ve smutečních síních (pouze pohřební obřad) při zachování maximálního počtu 90 osob účastnících se obřadu

3. ZPOVĚĎ

- do odvolání se bude zpovídat pouze půl hodiny před každou mší svatou

- místem zpovědi nebudou zpovědnice v Moravské kapli, ale pro tento účel zřízená zpovědní místnost pod věží kostela (vstup z křestní kaple)

4. FARNÍ KANCELÁŘ

- úřední hodiny ve farní kanceláři nebudou, ale v nutných případech si schůzku v kanceláři domluvte předem telefonicky

5. VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ, SETKÁNÍ SPOLEČENSTVÍ, PŘÍPRAVY KE KŘTU A SVATBĚ

- do chvíle obnovení plného provozu škol nebude vyučování náboženství v polské škole, ani v kate­che­tic­kém domě

- až do zrušení biskupova zákazu stále nebudou setkání společenství a ostatních zájmových skupin ve farnosti

- zahájení příprav ke křtu a svatbě bude oznámeno v ohláškách a na farním webu

Vzhledem k dynamickému vývoji situace sledujte, prosím, farní web a Facebook a předávejte informace těm, kteří nemají přístup k internetu a/nebo zůstávají doma.

Těšíme se na Vás!

P. Przemek A. Traczyk, farář

ŘKF Karviná 

Farní časopis Naše farní rodina / Nasza rodzina parafialna  je také dostupný v elektronické podobě...