Křesťanský pohřeb je především vyjádřením naděje na věčný život našich zemřelých. Nikdy není to jednoduchá záležitost... Prvně je třeba se obrátit na některou z  pohřebních služeb, ony pak budou kontaktovat nás. Po vyřízení formalit na pohřební službě stavte se, prosím do farní kanceláře, abychom doplnili všechny formality vč. údajů nutných pro zápis do matriky a také záležitostí týkajících se vzpomínky na zemřelého během pohřební liturgie.  

 

Pokud byste měli zájem o pohřeb se mší svatou, je to možné ve farním kostele kromě čtvrtků, sobot a nedělí. Po mši svaté je pak přesun na hřbitov, kde bude tělo uloženo, nebo do kremace. 

Pokud chcete pohřeb s bohoslužbou slova, což se doporučuje v případě osob, které měly s Církví jen letmou vazbu, je to možné v obřadní síni kteréhokoliv z karvinských hřbitovů, ať už s uložením do hrobu, nebo před kremací. 

Za všechny, kteří jsou během měsíce pohřbeni bez mše sv., je pak sloužena mše sv. v poslední pátek v měsíci , v 18:00 hod., ve farním kostele.  

Církevní pohřeb je principiálně zdarma, je však dobrým zvykem přispět libovolnou částkou kostelu, ve kterém proběhne pohřeb. Dar je vhodné předat ve farní kanceláři při vyřizování formalit.