... je možné vždy, po každé bohoslužbě, tyto předměty doneste do sakristie hned po kterékoliv mši sv. a budou požehnány, jen je třeba dbát by to byly skutečné předměty náboženské úcty... (křížky, medailónky, růžence, ikony, kříže na pověšení, obrazy) nikoli však rádoby náboženský kýč ...