Vytisknout

Vyučování náboženství je pomoci rodičům, aby naplnili slib, který dali Bohu při křtu jejich dítěte, že budou své dítě vychovávat ve víře. Pochopitelně vyučování náboženství nenahradí formaci, za kterou jsou odpovědní rodiče a která probíhá doma formou osobního příkladů rodičů, společnou modlitbou a také rozhovorem s dítětem o otázkách týkajících se Boha a našeho vztahu k Němu.

Pamatujte, nebudete-li brát svou víru vážně, Vaše dítě to od Vás odkouká a bude jednat naprosto stejně. První neodmyslitelnou etapou křesťanské formace Vaších děti je společná účast na nedělních bohoslužbách, pak společná a osobní modlitba v rodině a také rodinné rozhovory na duchovní témata. Až po těchto elementech křesťanské formace Vaších děti následuje vyučování náboženství, které není formaci zbožnosti ale časem, kdy dítě poznává základní informace týkající se křesťanského života - pamatujme, že není to předmět „výchovný” ale „výuční” - tedy neformujeme duchovní život dítěte, za to jsou zodpovědní rodiče, nýbrž předáváme informace tykající se křesťanské věrouky. 

Vyučování náboženství v naší farnosti probíhá na několika místech: 

- v českém jazyce pro třídy 1. - 5. ZŠ. je náboženství vyučováno v Katechetickém domě, Pivovarská 12/3, Karviná - Fryštát, nebo na faře, Pivovarská 2/1, Karviná - Fryštát

- po polsku w klasach 1. - 5 szkoły podstwowej religii uczymy w Polskiej Szkole Podstawowej w Karwinie - Frysztacie, ul. dra Olszaka 156/2;

- ve třídách 6. až 9. ZŠ a studenty SŠ náboženství se vyučuje, pro obě jazykové skupiny, v katechetickém domě.

Ve školním roce 2019/2020 vyučování náboženství ve všech skupinách začne v týdnu od 16.09.2019

Vyučování náboženství česky:

1. ročník  Mgr. Barbara Tomanková středa 15:45 - 16:30 fara
2. ročník Mgr. Monika Michopulu úterý 15:45 - 16:30 katechetický dům
3. ročník 

P. Mgr. Dawid Kantor

pondělí 15:00 -15:45 katechetický dům
4. a 5. ročník P. ThLic. Mgr. Adam J. Kasperek středa 15:45 - 16:30 katechetický dům
6. a 7. ročník CZ/PL P. ThLic. Mgr. Adam J. Kasperek čtvrtek 15:00 - 15:45 katechetický dům
8. a 9. ročník CZ/PL P. ThLic. Mgr. Przemek A. Traczyk pondělí 15:00 - 15:45 fara
Střední škola - příprava k biřmování CZ/PL Mgr. Jaroslav Růžička středa 16:00 - 17:30 katechetický dům

 

Lekcje religii po polsku:

1. i 2. klasa ks. mgr Dawid Kantor poniedziałek 13:00 -13:45 Polska Szkoła Podstawowa
3. klasa ks. mgr Dawid Kantor czwartek 13:00 - 13:45 Polska Szkoła Podstawowa
4 i 5 klasa ks. mgr Dawid Kantor czwartek 11:45 - 12:30 Polska Szkoła Podstawowa
6 i 7 klasa PL/CZ ks. ThLic. mgr Adam J. Kasperek czwartek 15:00 - 15:45 dom katechetyczny
8 i 9 klasa PL/CZ ks. ThLic. mgr Przemek A. Traczyk poniedziałek 15:00 - 15:45 plebania 
Szkoła średnia - przygotowanie do bierzmowania  PL/CZ mgr Jaroslav Růžička środa 16:00 - 17:30 dom katechetyczny