... když potřebujete může si ji načerpat kdykoliv, kdy je otevřený kostel z nádoby u oltáře sv. Josefa (boční oltář vlevo). 

Právě jste se nastěhovati a chtěli byste, aby Vaš nový dům nebo být byl požehnán? To je jen dobře :) Zavolejte nám na číslo (+420) 596 314 455 a domluvíme termín setkání u vás a požehnání vaší domácnosti. 

Křesťanský pohřeb je především vyjádřením naděje na věčný život našich zemřelých. Nikdy není to jednoduchá záležitost... Prvně je třeba se obrátit na některou z karvinských pohřebních služeb, ony pak budou kontaktovat nás. Po vyřízení formalit na pohřební službě stavte se, prosím do farní kanceláře, abychom doplnili všechny formality vč. údajů nutných pro zápis do matriky a také záležitostí týkajících se vzpomínky na zemřelého během pohřební liturgie.  

... je možné vždy, po každé bohoslužbě, tyto předměty doneste do sakristie hned po kterékoliv mši sv. a budou požehnány, jen je třeba dbát by to byly skutečné předměty náboženské úcty... (křížky, medailónky, růžence, ikony, kříže na pověšení, obrazy) nikoli však rádoby náboženský kýč ... 

Kaple sv. Anny v Ráji se nachází v Kubiszové ul. Během školního roku mše sv. v této kapli jsou každé úterý v 18:00 hod. (v zimním čase v 17:00) střídavě česky a polsky. 

V roce 2017 poutní bohoslužby budou v neděli 30.07. v 8:00 (polsky) a v 10:00 (česky), pak v 15:00 hod. bude eucharistická pobožnost se svátostným požehnáním v obou jazycích.