Panu śpiewaj, Pana chwal ! 
Ćwiczymy śpiewy do mszy niedzielnej, na koncert czy innych nabożeństw.
Śpiewanie w scholi jest pracą zespołową i każdy ma możliwość podzielić się z innymi tym, czym go Pan Bóg obdarował. Każdy z nas został obdarzony rozmaitymi talentami i ważne jest, żeby otrzymanymi darami umieć się cieszyć, ale także dobrze je wykorzystać - dla chwały Bożej i pociechy bliźnim...By śpiewać w scholi nie potrzeba wybitnych zdolności muzycznych - konieczne jest za to, by członkowie zespołu lubili śpiewać i chcieli to robić na chwałę Bożą. A właśnie próby są od tego, by we wspólnym śpiewaniu zdobyć większą wprawę, więc zapraszamy regularnie co tydzień we wtorki od godz.15:15 do domu katechetycznego.

Prowadzenie: mgr Barbara Tomanek

Scholička je naše nejmladší pěvecké uskupení. Sdružuje děti ve věku 5-10 let, které hravým způsobem se učí zpívat, vnímat hudbu, pohyb, rytmus. Děti se učí písním s náměty biblickými, přírodními i životně lidskými, jimiž jak jinak oslavují Pána Boha a zároveň zakoušejí společenství. Velmi rádi, i když nepravidelně, si zazpívají při mši svaté i na koncertech schol.

Setkání scholičky: každý pátek od 15:45 do 16:30 hod. v katechetickém domě - začátek 22.09.2017

Vedení: Mgr. Dana Syrková

Smíšený komorní sbor při kostele Povýšení sv. Kříže se pravidelně schází od roku 1995. Ve svém repertoáru má skladby autorů od renesance po současnost. Jeho hlavním posláním je zpěv při liturgii, zejména v období církevních svátků, hlavně o Vánocích a Velikonocích. Sbor pravidelně pořádá na konci liturgického období Koncert ke cti Krista Krále, jehož předpremiéra vždy zazní také v jedné z okolních farností. Na těchto koncertech vystupuje zdejší schola i další karvinští umělci. Všechny členy sboru spojuje láska k hudbě a ke zpěvu, kterým oslavují  Nejvyššího Tvůrce.

Vedení: Mgr. Dana Syrková 

Pravidelné zkoušky: každé pondělí v 16:00 hod. v Katechetickém domě.

 

Naše karvinská schola, kterou tvoří převážně děvčata, má svou tradici již od roku 1969. Doslova se  prozpívala až do současnosti, kdy je neoddělitelnou součástí pátečních a nedělních mší svatých. Zpěv při liturgii vždy patřil a bude patřit  k hlavním pilířům jejího působení. Mimo to se ji daří každoročně připravit hudební program na koncert ke cti Krista Krále, který je věnován vážné hudbě. Na svém kontě má také již pravidelně koncerty  se současnou křesťanskou hudbou jako protiváhu vážné hudby. A to už s bicíma, houslemi, elektrickými kytarami vypomáhají kluci. Na tyto koncerty se připravuje vždy v rámci soustředění v Beskydech, které je prostorem pro nácvik i zábavu. Schola také zpívá o Vánocích v domově důchodců, kde radost ze zpěvu umocňují staří lidé, kteří jsou rádi, že za nimi přijde někdo se slovem a s písní.  Několikrát byla oslovena, aby zpívala na setkáních mládeže v Českém Těšíně,  ve Stonavě. Téměř pravidlem se stalo vánoční koledování na svátek Křtu Páně.

Schola svým zpěvem chválí Boha a raduje se z hudebních darů, které  může rozmnožovat a tak předávat dál.

Pravidelně se schází v pátky v 16:45 a v neděle, po ranní české mši sv., tedy cca. v 9 hodin. Srdečně jsou zváni ti, kdo by rádi přispěli do vínku hudebního umění sloužícího k radosti své, k radosti druhých a k oslavě Nejvyššího.

Vedení: Mgr. Dana Syrková a Alena Foltynová

19.07.2015 PL

 1. Świętujemy dziś 16 niedzielę zwykłą. Dzisiejsza kolekta jest comiesięczna na remonty. Bóg zapłać za każdy dar!
 2. W tym tygodniu będziemy obchodzić:
  • w środę - wspomnienie św. Marii Magdaleny;
  • w czwartek - święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy.
 3. Do końca sierpnia obowiązuje letni porządek mszy św., czyli w poniedziałki i we wtorki jest tylko msza św. poranna o godz. 7:00 a w środy tylko msza św. wieczorna o 18:00. W środy także nie ma godzin urzędowych.
 4. W sobotę 25 lipca o godz. 12:00 małżeństwo zawrą pan Martin Tartaini z Dziećmarowic oraz pani Zuzana Huplíková z Karwiny.
 5. W przyszły weekend będziemy mieli odpusty w kaplicach św. Anny, znajdujących się na terenie naszej parafii. W kaplicy św. Anny w Darkowie odpustowa msza św. będzie w sobotę o godz. 16:00. W kaplicy św. Anny w Starym Raju msze św. będą w niedzielę o godz. 8:00 (PL) i o godz. 10:00 (CZ); popołudniu będzie nabożeństwo eucharystyczne w obydwu językach.
 6. W każdą wakacyjną sobotę, w godz. od 10:00 do 16:00 jest dla turystów udostępniony kościół św. Piotra z Alkantary w Karwinie - Kopalniach.
 7. Wczoraj się rozpoczęła 25 jubileuszowa piesza pielgrzymka Zaolzia do Częstochowy, w której także biorą udział nasi parafianie, pamiętajmy o nich w modlitwie.
 8. Podczas swoich wakacyjnych podróży nie zapominajmy o naszej żywej relacji do Boga, która przejawia się także uczestnictwem w niedzielnej mszy św. w miejscach do których dotarliśmy
 9. Na webowych stronach naszej parafii zamieszczony jest grafik wakacyjnych spotkań w ramach przygotowań do zawarcia małżeństwa dla narzeczonych chcących się pobrać jeszcze w tym roku.