Zveme na ministrantský tábor, do Milíkova, od 7.8. do 14.08.2021. Přihlásit se můžete zde => https://1url.cz/@ministrantskytabor 

Přihlásit se můžete nejdřív v pondělí 3.5.2021, od 18:00 hod... dřív to fungovat nebude... a až do 30.06... takže času máte dost :) 

Vzhledem k plánovanému rozvolňování epidemických opatření od pondělí 19. dubna obnovíme přípravy k udílení svátosti křtu dětem. Přípravy pro rodiče, kteří by chtěli pokřtít své malé děti začnou v pondělí 19. dubna v 16:00 hod. ve farním kostele. Při volbě křestních kmotrů pamatujme, že musí to být osoby, které praktikují svou víru, jsou pokřtěné v Církvi katolické, jsou svobodné nebo žijí v církevním (katolickém) manželství, je žádoucí aby křestní kmotři byli také biřmování. Pokud kmotři byli pokřtění v jiných farnostech je nutné tyto skutečností doložit aktuálně vystaveným Potvrzením o křtu, kde přijetí těchto svátosti je také zapsáno. Samotné termíny křtů budou stanoveny individuálně. Rodiny, které přípravou už prošly, ale termíny jejích křtů byly zrušeny, prosíme aby nás kontaktovaly pro stanovení nových termínů. 

Úmysly apoštolátu modlitby na červen 2021:

Evangelizační úmysl: Za krásu manželství. Modleme se mladé lidi, kteří se s podporou celého křesťanského společenství připravují na manželství: ať rostou ve velkodušné, věrné a trpělivé lásce.

Národní úmysl: Děkujeme za rodiče, dobré učitele, katechety a kněze a prosíme, aby s nadšením a s radostí připravovali děti na přijetí svátostí.

Naléhavý úmysl: Modleme se za africký kontinent, který naléhavě potřebuje mír.