Ministranti z naší farnosti i v letošním roce organizují ministrantský tábor. Tentokrát je to na druhém konci diecéze a to v Zátoru u Krnova. Je to krásný kraj, ze kterého pocházím a jsem přesvědčen, že kluci budou určitě spokojeni. Tábor se bude konat od 13. do 20. srpna a náklady na jednoho účastníka jsou 2.800,- Kč. Tématem a titulem tábora je "Hon za zlatým rounem". To je nakonec jasné i z plakátku. Tam je i odkaz k přihlášení.

Pomalu se nám blíží měsíc květen a s ním i májové pobožnosti. I v naší farnosti budou tak jako v předešlých letech ve všední dny vždy po večerní mši svaté a v neděli odpoledne v 15.00 hodin. Už jsem připravil i texty, které budeme číst a jsou jimi zamyšlení o víře v životě Panny Marie. 

Zde je malá ochutnávka: 

1. Umět přijímat

Panna Maria uměla mnoho; a nejvíce uměla přijímat Boha. Stala se pro nás vzorem mnoha ctností. Je zvláštní, že apoštolové chtěli, aby je Pán Ježíš naučil modlit se. Byli to přece zbožní muži, kteří se modlili v synagogách a docela jistě i doma. A kdyby jim někdo položil otázku, zda se umí modlit, asi by se na něj dívali všelijak. Nejspíše by mu řekli: No jistě, vždyť to děláme denně, celá léta. (...)

  

Zelený čtvrtek    14.04.

9:00 – Missa Chrismatismše s posvěcením oleje nemocných, oleje katechumenů, svatého křižma a obnovením kněžských závazků v katedrále Božského Spasitele v Moravské Ostravě

Na první neděli po Velikonocích se slaví Svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. v den svatořečení polské řeholnice Faustyny Kowalské – 30. dubna 2000.

Právě sestra Faustyna se stala šiřitelkou poselství o Milosrdenství určeném celému světu. „V tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milosti; a' se žádná duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak šarlat“ (Deníček, 699).  Přípravou na svátek může být novéna, která spočívá v modlitbě korunky k Božímu milosrdenství. „V té novéně,“ slíbil Ježíš, „udělím duším veškeré milosti“ (Deníček, 796).

čtvrtek 7. dubna        7:30 – 8:00 a 17:00 – 18:00  (karvinští kněží)
pátek 8. dubna          7:30 – 8:00 a 17:00 – 18:00  (karvinští kněží)
sobota 9. dubna        7:30 – 8:00 a 17:30 – 18:00  (karvinští kněží)
neděle 10. dubna      od 15:30 kající pobožnost, poté zpovědní odpoledne (karvinští i "cizí" kněží)
pondělí 11. dubna      17:00 – 19:00  (karvinští i "cizí" kněží)
úterý 12. dubna         17:00 – 19:00  (karvinští i "cizí" kněží)
středa 13. dubna        17:00 – 19:00  (karvinští i "cizí" kněží)