Římskokatolická farnost Karviná
Pivovarská 2/1
733 01 Karviná 1
 
tel.: (+420) 596 314 455 (non-stop)
 
mob.: (+420) 731 625 667 (pracovní dny 8:00 - 16:00 hod.)
 
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
datová schránka: jv4nhfp
 
IČ: 45239207
 
bank. spojení: 1721323349/0800 ČS a.s. Karviná
 
Farní kancelář:
 
- pondělí od 9:30 do 11:00 hod. a od 14:30 do 16:00 hod. 
 
- čtvrtek od 15:00 do 16:00 hod. 
   
Duchovní ve farnosti:
 
R.D. Mgr. Martin Šmíd - farář
mob.: (+420) 733 619 047
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
volný den - v úterý
 
R.D. Mgr. David Kantor - farní vikář
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
volný den - ve středu
 
 
Ing. Bc. Bruno Borski, CSc. - jáhen
- nemocniční kaplan pro karvinské nemocnice
tel.: (+420) 733 488 501 (off-line v sobotu a v neděli) 
 
Laičtí spolupracovníci:
 
Pastorační asistentka:
Mgr. Tereza Ondruszová, Ph.D.
tel.: (+420) 596 314 455
mobil: (+420) 731 625 667 (pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hod.)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Technický asistent:
Tomáš Hejda
tel.: (+420) 596 314 455
mobil: (+420) 731 625 667 (pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hod.)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
 
Farní časopis "Naše farní rodina/Nasza rodzina parafialna"
Šéfredaktorka: Mgr. Tereza Ondruszová, Ph.D.
tel.: (+420) 731 625 667 (pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hod.)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
 

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

Římskokatolická farnost Karviná, IČ: 45239207, se sídlem Pivovarská 2/1,
733 01 Karviná 1 (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů) a dále zpracovává osobní údaje jako zpracovatel pro Biskupství ostravsko-opavské.

Zpracování osobních údajů

Římskokatolická farnost Karviná zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

agenda související s organizaci bohoslužeb a přijímáním svátostí,
agenda související se správou a chodem farnosti,
personalistická agenda, evidence zájmových skupin a společenství věřících,
správa majetku a souvisejících smluvních vztahů,
výuka náboženství, organizace kurzů, přednášek a dalších vzdělávacích akcí,
pořádání dobročinných sbírek a evidence dárců,
pořádání poutí a společenských akcí.

Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Římskokatolická farnost Karviná se snaží předávání minimalizovat, v některých případech je ale nezbytné pro splnění povinností správce ze zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti církve. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá správce o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Naše farnost v souladu se svými povinnostmi podle GDPR nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Práva subjektu údajů

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší mířeo zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete uplatnit některé ze svých práv, obraťte se na níže uvedené kontaktní údaje správce.

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Pokud konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a správce s Vámi v budoucnu nebude zacházet o nic hůře než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.

Kontaktní údaje

V případě jakýchkoli přání nebo dotazů nás můžete kontaktovat poštou na adrese Pivovarská 2/1, 733 01 Karviná 1, telefonicky na čísle 596 314 455 (ne SMS) nebo prostřednictvím e-mailu na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 
Pin It