Křesťanský pohřeb je především vyjádřením naděje na věčný život našich zemřelých. Nikdy není to jednoduchá záležitost... Prvně je třeba se obrátit na některou z  pohřebních služeb, ony pak budou kontaktovat nás. Po vyřízení formalit na pohřební službě stavte se, prosím do farní kanceláře, abychom doplnili všechny formality vč. údajů nutných pro zápis do matriky a také záležitostí týkajících se vzpomínky na zemřelého během pohřební liturgie.  

Pokud byste měli zájem o pohřeb se mší svatou, je to možné ve farním kostele kromě čtvrtků, sobot a nedělí. Po mši svaté je pak přesun na hřbitov, kde bude tělo uloženo, nebo do kremace. 

Pokud chcete pohřeb s bohoslužbou slova, což se doporučuje v případě osob, které měly s Církví jen letmou vazbu, je to možné v obřadní síni kteréhokoliv z karvinských hřbitovů, ať už s uložením do hrobu, nebo před kremací. 

Za všechny, kteří jsou během měsíce pohřbeni bez mše sv., je pak sloužena mše sv. v poslední pátek v měsíci , v 18:00 hod., ve farním kostele.  

Církevní pohřeb je principiálně zdarma, je však dobrým zvykem přispět libovolnou částkou kostelu, ve kterém proběhne pohřeb. Dar je vhodné předat ve farní kanceláři při vyřizování formalit. 

Pin It